Oferta

Oferujemy

W zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego:

 1. Konserwacje okresowe urządzeń obejmujące:
  • czyszczenie lub wymianę filtrów
  • sprawdzenie poprawności działania zapłony elektronicznego
  • kontrolę działania zabezpieczeń przed zanikiem ciągu kominowego, presostatu, czujników temperatury STB NTC, wentylatora
  • kontrolę dynamicznego ciśnienia gazu mocy minimalnej, maksymalnej w urządzeniu
  • sprawdzenie mocy kotła na C.O.
  • kontrolę anody magnezowej w zasobniku C.W.U
  • sprawdzenie ciśnienia w instalacji C.O.
  • sprawdzenie szczelności połączenia przyłącza instalacji gazowej przy kotle
 2. przegląd stanu technicznego urządzeń grzewczych
 3. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej detektorem
 4. Sprzedaż oryginalnych części zamiennych
 5. Wymiany części zamiennych, na które udzielamy gwarancji zgodnie z wymogami producenta
 6. Porady w zakresie działania urządzeń grzewczych i instalacji hydraulicznych
 7. Doradztwo techniczne (modernizacje kotłowni, kotłów instalacji, wymiany)