Saunier Duval

Kod błęduOpis
Lista kodów błędów kotłów THEMA CLASSIC, ISOTWIN, ECOSY (model 2008), Thema CONDENS (model 2006-2009), ISOTWIN CONDENS (model 2005-2009), ISOMAX CONDENS, DUOTWIN CONDENS, NIEDŹWIEDŹ KLOM i KLZ Themis Condens
F1 d28Błąd zapłonu. Brak dopływu gazu, Zła regulacja mechanizmu gazowego,uszkodzona elektroda jonizacyjna , uszkodzony automat/zawór gazowy.
Themis con. Ogranicznik STB lub termostat przegrzeniowy przerywają cyrkulację. Czujnik temp. spalin w rekurpuratorze jest uszkodzony.
F2 d32, d37Nieprawidłowa prędkość wentylatora. Odchylenie co najmniej 200 obr./min od prędkości zadanej. d32 podczas zapłonu.d37 podczas pracy.
Themis con. Usterka NTC ( ciepła woda) Temp. c.w.u. jest poza dozwolonym przedziałem.
F2 d33, d36Błąd presostatu.d33Uszkodzony presostat, przewody presostatu, niedrożność przewodów powietrzno spalinowych.d36 nieszczelność przewodu spalinowego.
F2 d36 Nieszczelność przewodu spalinowego
F2Błąd czujnika ciągu kominowego.
Wypływ spalin do pomieszczenia
F2Błąd czujnika temperatury zasilania. Model Niedżwiedż KLOM, KLZ
F2Błąd czujnika temperatury za wymiennikiem c.w.u. Czujnik odłączony. Model Isotwin, Isofast
F3Powtarzający się błąd przepływu powietrza.Cykliczny wypływ spalin do pomieszczenia (C) Wentylator kilka razy nie osiągnął prędkości (F) Themis Con. Usterka NTC zasilanie.
F3Błąd czujnika temperatury zasobnika powyżej 92C,Czujnik odłączony. Model Niedżwiedż,Isotwin,IsofaST
F4 Płomień zgasł podczas pracy palnika. Jak błąd F1
Themis Condens.
Błąd zapłonu. Regulacja ciśnienia gazu jest nieprawidłowa.
F4 Błąd czujnika temperatury c.w.u.Uszkodzone przewody, odłączony, Model Niedżwiedż, KLOM,KLZ
F5Przegrzew.d20 Zadziałał system zabezpieczenia przed przegrzaniem, d25 Przekroczenie maksymalnej temp.Układ hydrauliczny zapowietrzony.
Themis Condens.
Czujnik różnicy ciśniej uszkodzony. Cyrkulacja powietrza przestaje działać po 25S.
F5 d20, d25Błąd czujnika temperatury zewnętrznej. Błąd zaprogramowania brak czujnika. Model
Nieżdziedż KLOM, KLZ
F6 d10Uszkodzenie czujnika temperatury zasilania (NTC), Zwarcie w obwodzie czujnika.
Thema Condens.
Usterka NTC ( powrót )
F7 d2, d12Uszkodzenie czujnika temperatury c.w.u. d2 Czujnik odłączony, d12 Zwarcie w obwodzie.
Themis Condens.
Zawór gazu uszkodzony.
F8 d3, d13, d79Błąd czujnika temperatury zasobnika d3. odłączony. zwarcie w obwodzie czujnika. d79. uszkodzonie czujnika temp.zasobnika.
Themis Condens.
Czujnik NTC ( powrót) jest przegrzany.
F9 d73, d74Błąd czujnika ciśnienia w obiegu c.o. d73, Zwarcie,odłączony. d74. Czujnik ciśnienia uszkodzony.
Themis Condens.
Czujnik różnicy ciśniej jest uszkodzony. Czujnik jest zamknięty przez 15S ( nie działa)
F10 d1, d11Błąd czujnika temp. obiegu c.o. d1. czujnik temp.powrotu odłączony. d11 zwarcie w obwodzie czujnika.
Themis Condens.
Ciśnienie w instalacji jest nie prawidłowe. Pompa zablokowana, powietrze w instalacji, zamiana czujników.
F11 Brak komunikacji między płytą elektroniczną a wyświetlaczem
Themis Condens.
Amplituda ciepłej wody za wysoka (tryb ogrzewania) Pompa, ciśnienie, powietrze w instalacji.
F12 d49Błąd komunikacji z regulatorem Exacontrol E…d49.błąd magistrali e-bus.
Themis Condens,
Napięcie sieciowe za małe. Uszkodzone złącze ogranicznika temp spalin, STB, przerwany przewód w wiązce.
F12 Brak połączenia z płytą elektroniczną wyświetlacza
F13 d38, d61, 62, d63, d64, d65, d67.Błąd płyty głównej d38. nieprawidłowa częstotliwość zasilania. d61. błąd sterowania zaworu gazowego.d62. błąd zamknięcia zaworu gazowego. d63. błąd pamięci pł.głównej. d64. błąd pł.głównej. d65. zbyt wysoka temp.pł.głównej.d67. błąd sygnału płomienia na pł.głównej.
Themis Condens.
Czujnik NTC nie prawidłewe lub nie połączone. Silnik krokowy na armaturze gazowej nie podłączony, wiązka kabli, usterka elektroniki.
F14 Przegrzew, temperatura zasilania > 95st C. Kocioł znajduje się w stanie przegrzania.
Themis Condens.
Zapłon zablokowany. Sygnał zapłony przez 5S poza zakresem czasu.
F14 Błąd mechanizmu gazowego.
Przewodymechanizmu gazoweg wypjęte lub uszkodzone. Uszkodzony mechanizm gazowy,płyta główna. Model Duotwin Condens.
F15 d26Błąd silnika krokowego mechanizmu gazowego. zwarcie w obwodzie silnika krokowego. d26. Przewody silnika krokowego odłączone lub uszkodzone
F15 Błąd napięcia e-bus. Zwarcie na E-bus. Model Duotwin Condens.
Themis Condens.
Zgasł płomień, zapłon zablokowany.Jeżeli płomień zgaśnie na 10S zapło zostanie zablokowany.
F16 d27Płomień obecny dłużej niż 5 s po zakończeniu pracy palnika.Uszkodzenie mechanizmu gazowego. d27. uszkodzenie mechanizmu gazowego,płyty głownej.
F17 Zbyt niskie napięcie zasilania. Napięcie zasilania niższe niż 170V.
F18Błąd wyświetlacza.Uszkodzenie wyświetlacza.
F19 d71Uszkodzenie czujnika temperatury zasilania (NTC).d71. Czujnik wypjęty lub uszkodzony( brak zmiany temperatury ).
F20 d70. d42Płyta elektroniczna wyświetlacza niekompatybilna z płytą elektroniczną kotła d70. nieprawidłowy kod produktu.d42. nieprawidłowa płyta wyświetlacza.
F21 d22Zbyt niskie ciśnienie wody w kotled22. Ciśnienie niższe niż 0,5 bara.Brak wzrostu ciśnienia po uruchomieniu palnika.
F22 Zbyt wysokie ciśnienie wody w kotle ( powyżej 2,7 bara )
F22Zbyt niskie ciśnienie wody w kotle. Zbyt wolny wzrost temperatury w obiegu. Brak wody w obiegu, obecność powietrza w obiegu. Uszkodzone,wypięte czujniki temperatury. Prędkość pompy zbyt duża lub pompa uszkodzona.
F23 d24Zbyt szybki wzrost temperatury. d24. Nieprawidłowe działanie pompy, brak przepływu wody ( zbyt szybki wzrost temperatury ).
F24 Temperatura powrotu wyższa od 90 st C
F25 d9, d19.Błąd czujnika temperatury spalin d9. czujnik temp.spalin odłączony. d19. Czujnik temp.spalin uszkodzony. Model Isotwin F H-MOD
F25Zbyt wysoka temperatura zasilania lub powrotu c. o. Zbyt duża różnica między zasilaniem a powrotem.Problem z przepływem wody.Brak wody w obiegu. Obecność powietrza w obiegu.
F26 d23Zbyt duża różnica między temperaturą zasilania i powrotu. d23. Zbyt mały przepływ wody.Uszkodzenie pompy,niedrożność instalacji.
F27 Uszkodzenie czujnika przepływu wody w kotle
F28 d72Test czujników temperatury zasilania i powrotu zakończył się niepowodzeniem. d72. Brak spójności między temperaturami zasilania, powrotu. Stała różnica między temp.zasilania-powrotu. Uszkodzone czujniki temperatury.
F29 Uszkodzenie czujnika przegrzewu wymiennika ciepła.
Uszkodzenie pierwotnego wymiennika ciepła.
F30Czujnik ciśnienia zablokowany
F31Błąd komunikacji e-bus
F33Błąd komunikacji z TA1. Błąd komunikacji z bezprzewodowym regulatorem pokojowym.
F34Błąd komunikacji z sondą zewnętrzną. Złużyte baterie. Uszkodzenie nadajnika radiowego.
F35Błąd komunikacji z przekaźnikiem radiowym
F36Błąd komunikacji z TA2 . Z bezprzewodowym regulatorem drugiej strefy.
F37Błąd komunikacji z modemem.
F38Błąd Ta1. Uszkodzenie bezprzewodowego regulatora pokojowego.
F39Błąd sondy zewnętrznej. Uszkodzona.
F40Błąd przekaźnika radiowego.Uszkodzenie przekażnika radiowego.
F41Błąd TA2. Uszkodzenie bezprzewodowego regulatora drugiej strefy.
F43 d5, d15Błąd zewnętrznego czujnika ciągu. d5. Zewnętrzny czujnik odłączony. d15. Zwarcie w obwodzie zewnętrznego czujnika.
F43Błąd ogólny. Błędy zewnętrznych i wewnętrznych połączeń elektrycznych.
F44 d6. d16Błąd wewnętrznego czujnika ciągu d6. wewnętrzny czujnik ciągu odłączony.d16. Zwarcie w obwodzie wewnętrznego czujnika ciągu.
F70 Nieprawidłowy kod produktu
F81 Błąd silnika krokowego zaworu drugiej strefy.
F81 d81Nieprawidłowa praca układu przygotowania c.w.u. Nieprawidłowy montaż czujnika temp.C.W.U. Zbyt mała wydajność pompy ładującej lub pompy obiegu pierwotnego.Niedrożność kanałów do zasobnika.
F82Błąd płyty głównej
F99 d37d37. Nieprawidłowy odczyt prędkości wentylatora - uszkodzony tachometr wentylatora
F99 d81Nieprawidłowa praca układu przygotowania c.w.u. Bardzo wysoka temperatura wymiennika wtórnego (nawet 90 st C). d81. Zbyt mała wydajność pompy ładującej lub pompy obiegu pierwotnego. Niedrożność wymiennika ciepła, kanałów wlotowych do zasobnika.
ErNa wyświetlaczu widoczny napis "Er" lub wyświetlacz nie działa.
Błąd zasilania kotła. Problem połączenia płytypanelu sterowaniai płyty głównwj.
Lista kodów błędów kotłów SEMIA CONDENS, THEMA CONDENS (model2010), ISOTWIN CONDENS (model 2010), ISOFAST CONDENS
F0Usterka czujnika temp. C.O.Odłączony czujnik temp.zasilania
F1Usterka czujnika temp. C.O. Odłączony czujnik temp.powrotu.
F2Usterka czujnika temperatury za wtórnym wymiennikiem ciepła. Odłączony czujnik za wtórnym wymiennikiem ciepła.
F03Usterka czujnika temperatury zasobnika. Odłączony czujnik temp.zasobnika.
F10Usterka czujnika temp. C.O. Zwarcie czujnika temp.zasobnika
F11Usterka czujnika temp. C.O. Zwarcie czujnika temp.powrotu.
F12Zwarcie w obwodzie czujnika za wtórnym wymiennikiem ciepła. Zwarcie czujnika. Złe podłączenie kotła. Uszkodzony przewód. Uszkodzenie połączenia wtykowego.
F13Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zasobnika. Jak F12.
F20Przegrzanie (temp zmierzona 97 st C na zasilaniu c.o.) Brak przepływu wody.
F22Brak wody w instalacji (<0,3 bara), Wyciek z instalacji. Wyciek z zaworu bezpieczeństwa. Wadliwe naczynie przeponowe.
F23Osiągnięto maksymalną różnicę temperatury między zasilaniem a powrotem c.o. Problem z przepływem wody.
F24Usterka w obiegu wody (wzrost temperatury powyżej 10 K/s). Wadliwa praca pompy lub niskie ciśnienie.
F26Błąd mechanizmu gazowego. Przewody odłączone lub uszkodzone. Mechanizm gazowy uszkodzony.
F27Błąd wykrycia płomienia. Wykrycie zakłóceń w dedekcji płomienia.
F28Błąd zapłonu. Brak dopływu gazu,niedostateczny przepływ gazu. Zła regulacja mechanizmu gazowego. Uszkodzona elektroda zapłonu,jonizacji.Zapłon uszkodzony.
F29Zanik płomienia podczas pracy.\
Jak F28.
F32Usterka układu powietrzno-spalinowego.Niewłaściwa prędkość wentylatora.
F42Błąd rezystora kodującego. Rezystor ma złą wartość.
F49Błąd napięcia e-bus. Błąd na lini E-bus. Zwarcie złącza E-bus.
F52Błąd czujnika przepływu MFS. Błąd kalibracji czujnika przepływu MFS.
F53Błąd czujnika przepływu MFS. Zbyt niskie ciśnienie gazu wykryte przez czujnik MFS.
F54Błąd czujnika przepływu MFS. Brak wykrycia gazu przez czujnik MFS.
F56Błąd czujnika przepływu MFS. Błąd kontroli gazu przez czujnik MFS.
F57Błąd czujnika przepływu MFS. Ograniczona praca urządzenia w związku z wystąpieniem błędu F52, F53, F56
F61Błąd płyty głównej. Błąd sterowania zaworu gazowego.
F62Błąd płyty głównej. Błąd zamknięcia zaworu gazowego.
F63Błąd płyty głównej. Błąd pamięci płyty głównej.
F64Błąd płyty głównej. Duże wahania odczytów temp.czujników zasilania lub powrotu c.o.
F65Błąd płyty głównej. Zbyt wysoka temperatura płyty głównej.
F67Błąd płyty głównej. Błąd identyfikacji płomienia przez płytę główną.
F68Wahania prądu jonizacji. Patrz F28 i F29.
F70Płyta panelu sterowania nie zgodna z płytą główną. Niewłaściwy kod produktu.
F71Błąd czujnika temperatury zasilania.Wypięty lub uszkodzony czujnik temp.zasilania c.o. ( brak zmiany temp.).
F72Stała różnika między czujnikiem zasilania i powrotu c.o. Brak spójności odczytu temp.zasilania i powrotu c.o. ( stała róznica ).
F73, F 74Błąd czujnika ciśnienia w obiegu c.o. F 73.Zwarcie lub odłączenie czujnika ciśnienia. F 74 Czujnik ciśnienia uszkodzony.
F76Błąd bezpiecznika termicznego obiegu pierwotnego. Odłączony bezpiecznik termiczny, wadliwy bezpiecznik termiczny.
F77Błąd pompy kondensatu ( nie dostarczona ). Pompa kondensatu uszkodzona.
F79Usterka czujnika temp. zasobnika.
F81Przegrzanie obiegu c.w.u.
F84Stała różnica temperatur między czujnikami zasilania i powrotu c.o. Czujniki temp.zasilania i powrotu są podłączone odwrotnie lub odłączone. Uszkodzone.
F85Błąd czujnika zasilania i powrotu c.o. Czujniki są podłączone na jednej rurze.
F86Błąd na linii zabezpieczenia na instalacji linii podłogowej.Zadziałanie zabezpieczenia przed przegrzaniem. instal. podłogowej.Lub problem z przewodami podłączeniowymi. do złącza FLOOR na płycie głównej

Isotwin condens T 26/ 31-CS/1

Kod błęduOpis 1Opis 2
F000 Isotwin Condens T26 T 31 Sygnał czujnika temp. zasilania jest przerwanyWtyk czujnika temp. zasilania niewłożony/ poluzowany., czujnik uszkodzony. Sprawdzić wtyk i złącza czujnika temp.Wtyk czujnika temp. zasilania niewłożony/ poluzowany., czujnik uszkodzony. Sprawdzić wtyk i złącza czujnika temp.
F001 Isotwin Condens T26 T 31 Wtyk czujnika temp. powrotu niewłożony/ poluzowany. Jak kod F 000.Wtyk czujnika temp. powrotu niewłożony/ poluzowany. Jak kod F 000.
F002 Isotwin Condens T26 T 31 Wtyk czujnika temp. przyłącza c.w.u. niewłożony/ poluzowany. Jak kod błędu F 000Wtyk czujnika temp. przyłącza c.w.u. niewłożony/ poluzowany. Jak kod błędu F 000
F003 Isotwin Condens T26 T 31 Czujnik temp. zasobnika warstwowego uszkodzony lub nie podłączony.Czujnik temp. zasobnika warstwowego uszkodzony lub nie podłączony.Sprawdzić wtyk czujnika temp. od płytki elektronicznej i wiązkę kabli w zasobniku warstwowym.
F010 Isotwin Condens T26 T 31 Czujnik temp. zasilania jest zwarty.Czujnik temp. zasilania jest zwarty.Czujnik temp. zasilania jest uszkodzony, zwarcie w wiązce kabli, kabel czujnika uszkodzony.
F011 Isotwin Condens T26 T 31 Czujnik temp. powrotu jest zwarty.Czujnik temp. powrotu jest zwarty.Czujnik temp. powrotu uszkodzony, zwarcie w wiązce. Wymienić czujnik temp. powrotu, sprawdzić kable.
F012 Isotwin Condens T26 T 31 Nastąpiło zwarcie czujnika temp. przyłącza ciepłej wody. Nastąpiło zwarcie czujnika temp. przyłącza ciepłej wody. Czujnik temp. przyłącza c.w.u. uszkodzony kabel czujnika c.w.u. uszkodzony.. Wymienić czujnik temp. przyłącza c.w.u., sprawdzić okablowanie,
F013 Isotwin Condens T26 T 31 Czujnik temp jest uszkodzony.Czujnik temp jest uszkodzony.Sprawdzić jak kod błędu F011; F012.
F020 Isotwin Condens T26 T 31 Ogranicznik przegrzewu STB przerwa sterowania zaworu gazu. Wysokość temp. zarejestrowany Przez czujnik temp. zasilania lub czujnik powrotu przekroczył dopuszczalną temp.Ogranicznik przegrzewu STB przerwa sterowania zaworu gazu. Wysokość temp. zarejestrowany Przez czujnik temp. zasilania lub czujnik powrotu przekroczył dopuszczalną temp.Czujnik temp. zasilania lub powrotu uszkodzony, Wymienić czujnik temp. zasilania lub powrotu. Sprawdzić przyłącze masy, przewód zapłonowy, wtyk zapłonowy i elektrodę zapłonową.
F022 Isotwin Condens T26 T 31 Brak lub za mało, małe ciśnienie wody, zablokowana, uszkodzona pompaBrak lub za mało, małe ciśnienie wody, zablokowana, uszkodzona pompa.Niskie ciśnienie wody w produkcie, uszkodzony czujnik ciśnienie wody, przerwana wiązka kabli, czujnika ciśnienia lub pompy obiegowej.
F023 Isotwin Condens T26 T 31 Różnica między temp. zasilania/ powrotu jest za duża.Różnica między temp. zasilania/ powrotu jest za duża.Powietrze w kotle, pompa zablokowana, pompa pracuje z niewielką mocą. przyłącza czujników zasilania/ powrotu zamienione. Odpowietrzyć instalację grzewczą, sprawdzić pompę pod katem działania, przyłacze czujników.
F024 Isotwin Condens T26 T 31 Wzrost temperatury jest za szybki.Wzrost temperatury jest za szybki.Pompa zablokowana, pracuje z niewłaściwą prędkością, powietrze w kotle, za niskie ciśnienie. Odpowietrzyć instalację, Sprawdzić pompę pod kątem sprawności, ciśnienie w instalacji, filtry,
F025 Isotwin Condens T26 T 31 Temp. spalin jest za wysokaTemp. spalin jest za wysoka.Niewłaściwy rodzaj gazu np. propan. Sprawdzić rodzaj gazu i ustawienia rodzaju gazu.
G027 Isotwin Condens T26 T 31 Rozpoznano sygnał płomienia przy wyłączonym palniku.Rozpoznano sygnał płomienia przy wyłączonym palniku.Wilgotność na płytce elektronicznej, uszkodzona płytka elektroniczna sprawdzić ew. wymienić. Zawór elektromagnetyczny nieszczelny - sprawdzić ew. wymienić
F028 Isotwin Condens T26 T 31 Nie rozpoznano sygnału płomienia podczas fazy zapłonu.Nie rozpoznano sygnału płomienia podczas fazy zapłonu.Kurek odciecia gazu zamknięty, powietrze w przewodzie gazowym np. przy pierwszym uruchomieniu. Sprawdzić ciśnienie gazu.
F029 Isotwin Condens T26 T 31 Zapłon po zaniku płomienia podczas eksploatacji był bezskuteczny.Zapłon po zaniku płomienia podczas eksploatacji był bezskuteczny.Zakłócenia działania w usuwaniu gazów spalinowych przez recyrkulacje lub blokadę spalin. Sprawdzić doprowadzenie gazu, transformator zapłonowy, sprawdzić przewód, syfon odprowadzenia kondensatu, odprowadzenie spalin.
F032 Isotwin Condens T26 T 31 Liczba obrotów wentylatora poza tolerancją. Liczba obrotów wentylatora poza tolerancją. Sprawdzić wtyk wentylatora, przewodów,. wentylator uszkodzony, zablokowany. Sprawdzić wentylator pod kątem sprawności.
F035 Isotwin Condens T26 T 31 Układ powietrzno-spalinowy zablokowanyUkład powietrzno-spalinowy zablokowany.Zakłócenia w usuwaniu gazów spalinowych przez recyrkulację, Przewód, syfon kondensatu zatkany, Doprowadzenie powietrza spalania niedostateczna ilość.
F040 Isotwin Condens T26 T 31 Współczynnik nadmiaru powietrza jest za niskWspółczynnik nadmiaru powietrza jest za niski.Zakłócenia działania w usuwaniu gazów spalinowych przez recyrkulację lub blokadę spalin. Przeów spalinowy, syfon kondensatu zatkany. Offset zaworu gazu w D.052. Armatura gazowa nie podłączona. Usterka wentylatora, płyty elektronicznej,
F042 Isotwin Condens T26 T 31 Opornik kodujący ( w wiązce kabli ) lub opornik grupy gazu ( na płycie elektronicznej ). Jeżeli jest nieprawidłowy. Opornik kodujący ( w wiązce kabli ) lub opornik grupy gazu ( na płycie elektronicznej ). Jeżeli jest nieprawidłowy. Przerwanie w wiązce kabli wymiennika ciepła. Sprawdzić wiązkę kabli wymiennika ciepła.
F044 Isotwin Condens T26 T 31 Sygnał elektrody sterującej jest za niska. Adaptacja odchyłki nie powiodła się.Sygnał elektrody sterującej jest za niska. Adaptacja odchyłki nie powiodła się.Zakłócenia w usuwaniu gazów spalinowych przez recyrkulację lub blokada spalin. Za niskie rozruchowe, niewłaściwy rodzaj gazu,. Elektroda jonizacyjna uszkodzona, armatura gazowa ew. elektronika.
F047 Isotwin Condens T26 T 31 Sygnał czujnika temp. ciepłej wody na wyjściu wewnętrznego zasobnika jest nieprawidłowy.Sygnał czujnika temp. ciepłej wody na wyjściu wewnętrznego zasobnika jest nieprawidłowy.Sprawdzić wtyk i złącza wtykowe. Wymienić wypływu temp. zasobnika.
F049 Isotwin Condens T26 T 31 Zawarcie bus lub dwa aktywne żródła złącza bus mają zamienioną biegunowość.Zawarcie bus lub dwa aktywne żródła złącza bus mają zamienioną biegunowość.Sprawdzić przyłącza eBus pod kątem sprawności działania.
F057 Isotwin Condens T26 T 31 Regulacja spalania uszkodzona lub odpowiedni tryb awaryjny się nie powiódł.Regulacja spalania uszkodzona lub odpowiedni tryb awaryjny się nie powiódł.Zakłócenia działania usuwania gazów spalinowych przez recyrkulację. Zatkany przewód kondensatu, syfon. Za niskie ciśnienie rozruchowe gazu. Offset zaworu gazowego D.052.
F061 Isotwin Condens T26 T 31 ASIC lub uController nie działa w określonych terminach.ASIC lub uController nie działa w określonych terminach.Zwarcie w wiązce kabli armatury gazowej. Uszkodzona armatura gazowa ew. elektronika.
F062 Isotwin Condens T26 T 31 Wyłączenie płomienia zostało wykryte z opóżnieniem.Wyłączenie płomienia zostało wykryte z opóżnieniem.Uszkodzona armatura gazowa- wymienić. Elektroda zapłonowa uszkodzona ew. elektronika.
F063 Isotwin Condens T26 T 31 EEPROM zgłasza usterkę podczas testu, zapisu/ odczyt.EEPROM zgłasza usterkę podczas testu, zapisu/ odczyt.Uszkodzona płyta elektroniczna.
F064 Isotwin Condens T26 T 31 Sygnał czujnika nie został odczytany prawidłowo.Sygnał czujnika nie został odczytany prawidłowo.Zwarcie czujnika temp. zasilania, powrotu. Sprawdzić czujnik temp. zasilania, powrotu- wymienić. Lub płyta elektroniczna ew. wymienić.
F065 Isotwin Condens T26 T 31 Dozwolony zakres temp. roboczej komponentu elektronicznego został przekroczonyDozwolony zakres temp. roboczej komponentu elektronicznego został przekroczony. Sprawdzić zewnętrzne oddziaływanie ciepła na elektronikę. ew. wymienić płytę elektroniczną.
F067 Isotwin Condens T26 T 31 System kontroli płomienia jest uszkodzony.System kontroli płomienia jest uszkodzony.Nieprawidłowy sygnał płomienia, Zakłócenia działania w usuwaniu gazów spalinowych. Niesprawna elektronika ew. wymienić.
F068 Isotwin Condens T26 T 31 System kontroli płomienia zgłasza niestabilny sygnał.System kontroli płomienia zgłasza niestabilny sygnał.Powietrze w przewodzie gazowym podzczas pierwszego uruchomienia. za niskie rozruchowe ciśnienie gazu. Błąd prądu jonizacji, Zakłócenia gazów odprowadzających spaliny
F070 Isotwin Condens T26 T 31 Numer urządzenia DSN jest nieprawidłowy, brakuje lub nie pasuje do opornika kodującego.Numer urządzenia DSN jest nieprawidłowy, brakuje lub nie pasuje do opornika kodującego.Numer urządzenia nieustalony/ nieprawidłowy. Ustawić prawidłowy nr. urządzenia.
F071 Isotwin Condens T26 T 31 Czujnik temp. zasilania przekazuje nieprawidłowe wartości.Czujnik temp. zasilania przekazuje nieprawidłowe wartości.Czujnik temp. zasilania przekazuje stałą wartość. Nieprawidłowa pozycja czujnika, uszkodzony czujnik temp. zasilania - wymienić.
F072 Isotwin Condens T26 T 31 Rozpiętość temp. między czujnikiem temp. zasilania i powrotu jest nieprawidłowa.Rozpiętość temp. między czujnikiem temp. zasilania i powrotu jest nieprawidłowa.Czujnik temp. zasilania lub powrotu uszkodzony - wymienić.
F073 Isotwin Condens T26 T 31 Nastąpiło zwarcie czujnika ciśnieniaNastąpiło zwarcie czujnika ciśnienia.Zwarcie w wiązce czujnika ciśnienia, uszkodzony czujnik ciśnienia.
F07 Isotwin Condens T26 T 31 4 Sygnał czujnika ciśnienia jest przerwany.Sygnał czujnika ciśnienia jest przerwany.Jak kod błędu F073
F075 Isotwin Condens T26 T 31 Skok ciśnienia podczas rozruchu pompy obiegu grzewczego jest za mały.Skok ciśnienia podczas rozruchu pompy obiegu grzewczego jest za mały.Uszkodzona wewnętrzna pompa obiegu grzewczego. Za niskie ciśnienie w instalacji, powietrze w kotle, przerwanie wiązki pompy obiegu grzewczej.
F076 Isotwin Condens T26 T 31 Ochrona przed przegrzanie głównego wymiennika ciepła jest aktywna.Ogranicznik temp. STB jest nie podłączony lub uszkodzony,Sprawdzić przyłącze ogranicznika przegrzewu lub wymienić ogranicznik przegrzewu.
F077 Isotwin Condens T26 T 31 Pompa kondensatu lub zewnętrzna klapa spalin blokuje tryb palnika.Brak lub nieprawidłowy sygnał zwrotny klapy spalin. Uszkodzona klapa spalin, pompa kondensatu.Sprawdzić klapę spalin, ew. wymienić kapę spalin, pompę kondensatu.
F078 Isotwin Condens T26 T 31 Moduł regulacji nie jest obsługiwany przez urządzenie.Podłączony nieprawidłowo moduł regulacji.Sprawdzić czy moduł regulacji jest kompatybilny z produktem.
F080 Isotwin Condens T26 T 31 Czujnik temp. wypływu zimnej wody w zasobniku wewnętrznym jest uszkodzony.Czujnik temp. wejścia uszkodzony lub nie podłączony.Sprawdzić czujnik NTC, wtyk, wiązkę kabli i płytkę elektroniczną.
F081 Isotwin Condens T26 T 31 Ładownie zasobnika nie powiodło się.#-drogowy zawór silnika uszkodzony, pompa zablokowana, uszkodzona. Zapchany, wymiennik wtórny wymiennika ciepła, zawór zwrotny pompy zablokowany. Wtyk czujnika temp. przyłącza ciepłej wody nie włożony poluzowany.Sprawdzić wymiennik wtórny pod kątem zabrudzenia, zawór zwrotny pompy pod kątem działania, pompę pod kątem sprawności.
F083. Isotwin Condens T26 T 31 Podczas uruchamiania palnika nie zarejestrowano wzrostu temp. na czujniku temp. zasilania i powrotu.Za niskie ciśnienie w instalacji, brak styków czujników temp. zasilania, powrotu.Sprawdzić Sprawdzić czy czujniki temp. zasilania, powrotu przylegają do rury.
F 084 Isotwin Condens T26 T 31 Różnica temp. czujników zasilania i powrotu uzyskuje nie prawidłowe wartości.Czujnik temp. zasilania i powrotu zamontowany nieprawidłowo, zamieniony.Sprawdzić czy czujnik temp. zasilania i powrotu jest zamontowany prawidłowo na rurze,.
F085 Isotwin Condens T26 T 31 Czujniki NTC są żle zamontowane.Czujnik temp. zasilania i powrotu zamontowany na tej samej/ niewłaściwej rurze.Sprawdzić czy czujniki temp. zasilani i powrotu zamontowane na prawidłowej rurze.
F087 Isotwin Condens T26 T 31 Transformator zapłonowy nie jest podłączony do płytki elektronicznej.Transformator zapłonowy nie podłączony, przerwanie wiązki kabli.Sprawdzić wtyk, złącze wtykowe, wiązkę kabli.
F088 Isotwin Condens T26 T 31 Podłączenie elektryczne z zaworem gazu zostało przerwane.Armatura gazowa niepodłączona, podłączona nieprawidłowo, zwarcie w wiązce kabli.Sprawdzić przyłącze kabli, przyłącze armatury gazowej.
F089 Isotwin Condens T26 T 31 Zamontowana pompa obiegu grzewczego nie pasuje do typu kotła.Przyłączono nie prawidłową pompę.Sprawdzić czy przyłączona pompa jest zalecana do produktu.
F092 Isotwin Condens T26 T 31 Przezbrojenie na inny rodzaj gazu nie został prawidłowo zakończony.Przezbrojeni na inny rodzaj gazu w D.156/ D.157 nie zostało zakończone.Sprawdzić ustawienia.
F095 Isotwin Condens T26 T 31 Silnik krokowy zaworu gazu osiągnął minimalną dopuszczalną liczbę kroków.Zakłucenia w ustawianiu gazów spalinowych, przewód kondensatu-syfon zatkany, nieprawidłowy rodzaj gazu, offset zaworu gazu D.052. elektroda regulacji uszkodzona, armatura gazowa niepodłączona elektrycznie/ podłączona nieprawidłowo.Sprawdzić całe usuwanie gazów spalinowych, odpływu kondensatu, ustawienie rodzaju gazu, offset armatury gazowej, kabli armatury gazowej.
F096 Isotwin Condens T26 T 31 Silnik krokowy zaworu gazu osiągnął maksymalną dopuszczalną liczbę kroków.Ciśnienie gazu za niskie. Jak kod błędu F095Sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu. Jak kod błędu F095.
F105 Isotwin Condens T26 T 31 W przypadku wymiany zaworu gazowego lub w przypadku wymiany BMU i AI należy ustawić offest zaworu gazu odpowiednio do aktualnego.Offset zaworu gazu D.052 zapisane nieprawidłowo. D.182 Zapisane nieprawidłowo.Sprawdzić nastawę offsetu armatury gazowej.
F194 Isotwin Condens T26 T 31 Zasilacz płytki elektronicznej jest uszkodzony. Zasilacz płytki elektronicznej jest uszkodzony. Wymienić płytkę elektroniczną.
F195 Isotwin Condens T26 T 31 Urządzenie wykryło znacznie podnapięciem zasilania elektrycznego.Wahania zasilenia elektrycznego.Sprawdzić napięcie sieciowe. Jeżeli napięcie sieciowe jest prawidłowe wymienić płytkę elektroniczną.
F196 Isotwin Condens T26 T 31 Urządzenie wykryło znacznie przepięcie zasilania elektrycznego.Przepięcie zasilania elektrycznego.Jak kod błędu F195.
F317 Isotwin Condens T26 T 31 Sygnał czujnika w obiegu wody użytkowej jest nieprawidłowy.Wtyk czujnika przepływu w obiegu użytkowej niewłożony/ poluzowany, uszkodzony.Sprawdzić wtyk i złącza wtykowe czujnika przepływu wody użytkowej, ew. wymienić.
F328 Isotwin Condens T26 T 31 3-drogowy zawór silnika nie przesuwa się.Wtyk 3- drogowego nie włożony/ poluzowany, przerwana wiązka kabli.Sprawdzić wtyki złącza wtykowe zaworu 3-drogowego ew. wymienić zawór/ silnik 3- drogowy
F320 Isotwin Condens T26 T 31 Pompa obiegu grzewczego jest zablokowana. Funkcja odblokowania była nieskuteczna.Zabrudzona/ zablokowana.Wyczyścić pompę ew. wymienić.
F 321 Isotwin Condens T26 T 31 Elektronika pompy jest uszkodzona.Pompa jest uszkodzona.Wymienić pompę.
F 322 Isotwin Condens T26 T 31 Pompa obiegu grzewczego jest przegrzana. W trybie awaryjnym nie można było obniżyć temperatury.Pompa zgłasza krótko za wysokie temperatury w elektronice.Sprawdzić pompę ew. wymienić.
F 323 Isotwin Condens T26 T 31 Pompa obiegu grzewczego pracuje na sucho.Powietrze w kotle, Odpowietrzyć instalację grzewczą ew. wymienić pompę.
F324 Isotwin Condens T26 T 31 Podłączenie elektryczne pompy zostało przerwane.Kabel do pompy jest uszkodzony.Sprawdzić kabel do pompy, ew. wymienić pompę.
F 325 Isotwin Condens T26 T 31 Pompa obiegu grzewczego ma usterki.Pompa jest zablokowana, uszkodzona.Sprawdzić pompę pod katem sprawności ew. wymienić.
F 326 T Isotwin Condens T26 T 31 est hydrauliczny czujnika i podzespołu stwierdził co najlepiej dwa komponenty hydrauliczne które nie działają.3 drogowy zawór silnika zablokowany, wtyk na zaworze 3 drogowym poluzowany, przerwana wiązka przewodów. Obieg wody nie podłączony, zewnętrzna pompa nie działa.Sprawdzić zawór 3 drogowy pod względem sprawności. Podłączyć obieg wodny. Sprawdzić pompę zewnętrzną i konfigurację systemu.
F 327 Isotwin Condens T26 T 31 Ze względu na niepodłączony obieg wody użytkowej, minimalny objętościowy strumień przepływu instalacji grzewczej jest ograniczony.Obejście zasobnika nie podłączone. Obieg wody użytkowej zablokowany, zapchany.Sprawdzić rury przyłączeniowe zasobnika. Sprawdzić wtórny wymiennik ciepła pod katem zabrudzeń.
F 344 Isotwin Condens T26 T 31 Elektroda sterująca nie może być dłużej używana.Błąd przesyłania wartości kalibracji.Wymienić elektrodę kalibracyjną.
F 346 Isotwin Condens T26 T 31 Rozpoznano twardy zapłon. Zapłon nie powiódł się.Powietrze w przewodzie gazowy. ( np. podczas pierwszego uruchomienia ). Zakłócenia działania w usuwania gazów spalinowych. Rura zasysania powietrza zablokowana. Offset zaworu gazu D,052 zapisane nieprawidłowo. Elektroda zapłonowa uszkodzona, brak prądu jonizacji. Transformator zapłonowy niepodłączony, przerwanie wiązki kabli, niepodłączone.Sprawdzić całe usuwanie gazów spalinowych, rurę zasysania powietrza, armaturę gazową ET, wtyki i złącza wtykowe, przyłączeniowe. Sprawdzić elektrodę zapłonową, regulacyjną. Sprawdzić pod katem uszkodzeń, zabrudzeń, wąż syfonu, adapter syfonu, adapter rury spalinowej.
F 363 Isotwin Condens T26 T 31 EEPROM ekranu zgłasza usterkę podczas testu odczytu/ zapisu.Wadliwy zapis w pamięci.Wymienić ekran.
F 390 Isotwin Condens T26 T 31 Po aktualizacji oprogramowania nie wykonano jeszcze inicjalizacji.Brak inicjalizacjiWymienić główną płytę elektroniczną.
F 707 Isotwin Condens T26 T 31 Brak możliwości komunikacji między ekranem a płytką elektronicznąZakłócenia komunikacji PEBUS między ekranem a płytą elektroniczną.Sprawdzić podłączenia między ekranem a płytą elektroniczną
F 905 Isotwin Condens T26 T 31 Złącze komunikacji wyłączone.Komunikacja z modułem CIM jest przerwana.Sprawdzić połączenie między produktem a modułem CIM, moduł CIM wymienić w razie potrzeby.
I 003 Isotwin Condens T26 T 31 Kod konserwacyjny . Osiągnięto termin konserwacji produktu.Okres konserwacji upłynął.Przeprowadzić konserwację i zresetować okres serwisowy.
I 020 Isotwin Condens T26 T 31 Kod konserwacyjny Ciśnienie wody w systemie ogrzewania znajduje się na dolnej granicy.Niskie ciśnienie napełniania instalacji grzewczej.Uzupełnić napełniania instalacji grzewczej.
I 144 Isotwin Condens T26 T 31 Kod konserwacyjny . Test odchyłki elektrody wykazuje zaawansowanie starzenie elektrody jonizacyjnej.Test odchyłki elektrody jonizacyjnej osiągnął maksymalną dozwoloną wartość.Wymienić elektrodę i zresetować korektę odchyłki przez D.146 i D.147.
L 016 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Rozpoznano utratę płomienia przy mocy minimalnej.
L 022 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Ilość wody obiegowej w obiegu grzewczym jest za mała.Uzupełnić układ grzewczy.
L 025 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Nastąpiło zwarcie czujnika temp. wpływu zimnej wody.
L 032 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Czujnik przepływu jest uszkodzony lub sygnał nie jest prawidłowy.
L 095 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Silnik krokowy zaworu gazu osiągnął minimalną dopuszczalną liczbę kroków.
L 096 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Silnik krokowy zaworu gazu osiągnął maksymalną dopuszczalną liczbę kroków.
L 097 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Współczynnik nadmiaru powietrza jest za niski.
L 105 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Urządzenie jest nieprawidłowo odpowietrzone. nie udało się prawidłowo zakończyć programu odpowietrzania.
L 144 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego.Sygnał jonizacji elektrody sterującej jest za niski. Adaptacja odchyłki nie powiodła się.Sprawdzić wiązke kabli/ przyłączenia. ew. wymienić czujnik ciśnienia wody.
L 194 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Zasilacz płytki elektronicznej jest niesprawny.
L 195 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Urządzenie wykryło podnapięcie zasilania elektrycznego.
L 196 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Urządzenie wykryło przepięcie zasilania elektrycznego.
L 319 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Wewnętrzny zawór przelewowy urządzenia jest zablokowany
L 320 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Pompa obiegu grzewczego jest zablokowana. Urządzenie próbuje zlikwidować blokadę.
L 322 Isotwin Condens T26 T 31 Przywracane kody trybu awaryjnego. Elektronika pompy jest przegrzana.
N013 Isotwin Condens T26 T 31 Nie przywracane kody trybu awaryjnego. Sygnał czujnika wody jest nieprawidłowyUsterka czujnika ciśnienia wody, przerwanie wiązki kabli, zwarcie w połączeniu.Wymienić czujnik ciśnienia wody, sprawdzić wiązkę kabli.
N027 Isotwin Condens T26 T 31 Nie przywracane kody trybu awaryjnego. Sygnał czujnika temp. przyłącza ciepłej wody jest nieprawidłowy.Czujnik temp. jest uszkodzony, przerwanie wiązki kabli.Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić czujnik temp. wody, wiązkę kabli.
N032 Isotwin Condens T26 T 31 Nie przywracane kody trybu awaryjnego. Czujnik przepływu jest uszkodzony lub sygnał nie jest prawidłowy.Czujnik przepływu jest uszkodzony. Przewód obejściowy jest zablokowany, powietrze w pompie, pompa uszkodzona. ( tylko w przypadku produktu z przewodem obejściowym ).Wymienić czujnik przepływu, odpowietrzyć system, ew. wymienić pompę.
N089 Isotwin Condens T26 T 31 Nie przywracane kody trybu awaryjnego. Zamontowana pompa obiegu grzewczego nie pasuje do typu kotła.Podłączono nie prawidłową pompę.Sprawdzić czy podłączona pompa jest zalecana do produktu.
N095 Isotwin Condens T26 T 31 Nie przywracane kody trybu awaryjnego. Silnik krokowy zaworu gazu osiągnął minimalną dopuszczalną liczbę kroków.Zakłócenia w usuwaniu gazów spalinowych przez recyrlkulację lub blokadę spalin, przewód odprowadzenia kondensatu, nieprawidłowy rodzaj gazu, offset zaworu gazu D.052 zapisane nieprawidłowo. Armatura gazowa nie podłączona elektrycznie, zwarcie kabli. Elektroda regulacyjna uszkodzona, uszkodzona płytka elektroniczna. Sprawdzić przewód powietrzno-spalinowy, odprowadzenia kondensatu, rodzaj gazu, offset , przyłącza elektryczne armatury gazowej, ew. wymienić armaturę gazową, płytkę elektroniczną.
N096 Isotwin Condens T26 T 31 Nie przywracane kody trybu awaryjnego. Silnik krokowy zaworu gazu osiągnął maksymalną dopuszczalną liczbę kroków. Kod błędu jak Kod N095Kod błędu jak N095
N097 Isotwin Condens T26 T 31 Nie przywracane kody trybu awaryjnego. Współczynnik nadmiaru powietrza jest za niski. Jak kod błędu N095, N096Jak kod błędu N095, N096
N100 Isotwin Condens T26 T 31 Nie przywracane kody trybu awaryjnego. Sygnał czujnika temp. zewnętrznej jest przerwany.Czujnik temp zewnętrznej niepodłączony, przerwany.Sprawdzić ustawienia regulatora, czujnik temp. zewnętrznej.
N144 Isotwin Condens T26 T 31 Nie przywracane kody trybu awaryjnego. Sygnał jonizacyjny elektrody sterującej jest za niski. Adaptacja odchyłki ponownie się nie powiodła.Jak kod błędu N095, N096. Ciśnienie rozruchowe gazu jest za niskieSprawdzić ciśnienie gazu.
N194 Isotwin Condens T26 T 31 Nie przywracane kody trybu awaryjnego. Zasilacz płytki elektronicznej jest uszkodzony. Wymienić płytkę elektroniczną.
N317 Isotwin Condens T26 T 31 Nie przywracane kody trybu awaryjnego. Sygnał czujnika przepływu w obiegu wody użytkowej jest nieprawidłowy.Przerwanie wiązki kabli, kabli Lin.Sprawdzić wiązkę kabli Lin.
N324 Isotwin Condens T26 T 31 Nie przywracane kody trybu awaryjnego. Połączenie z pompą zostało przerwane.Przerwanie wiązki kabli Lin.

Saunier Duval Thelia Condens

Kod błęduOpis 1Opis 2
F00 Thelia condens Thema C25 Przerwa czujnika temp. zasilania.Wtyk czujnika NTC niewłożony/ poluzowany, przerwanie wiązki. Uszkodzony czujnik NTC.Sprawdzić wtyk , złącze czujnika NTC. ew. wymienić czujnik NTC.
F01 Thelia condens Thema C25 Przerwa czujnika temp. powrotu. Jak komunikat błędu F00.
F03 Thema Classic C25 Przerwanie czujnika temp. zasilania. Uszkodzenie połączenia do elektroniki zasobnika. Jak komunikat F00; F01.
F05Thema Classic C25 Przerwanie czujnika PTC ( czujnik temp. spalin zewnętrzny )Wtyk czujnika PTC niewłożony/ poluzowany, przerwanie wiązki, uszkodzony czujnik PTC, Numer urządzenia nieustawiony / nieprawidłowy. Wymienić czujnik PTC, ustawić prawidłowo nr urządzenia., sprawdzić połączenia wtykowe, przewodów.
F10 Thelia condens Thema C25 Zwarcie czujnika temp. zasilania.Uszkodzony czujnik NTC.Wymienić czujnik NTC.
F11 Thelia condens Thema C25 Zwarcie czujnika temp. powrotu. Uszkodzony czujnik NTC. Sprawdzić w wiązce kabli.Wymienić czujnik NTC
F13 Thelia condens Thema C25 Zwarcie czujnika temp. zasobnika.Uszkodzony czujnik zasobnika. Sprawdzić w wiązce kabli.Wymienić czujnik zasobnika, sprawdzić wiązkę kabli.
F15 Thema Classic C25 Zwarcie czujnika PTC.Uszkodzony czujnik PTC, zwarcie w wiązce kabli.Wymienić czujnik PTC, sprawdzić wiązkę kabli.
F16 Thema Classic C25 Zwarcie czujnika przepływu.Uszkodzony czujnik NTC, zwarcie w wiązce kabli.Wymienić czujnik NTC. sprawdzić wiązkę kabli.
F20 Wyłączenie awaryjne ogranicznika przepływu.Zasilanie NTC uszkodzone. uszkodzony powrót NTC, Połączenie masy nieprawidłowo. Rozładowanie przez przewód zapłonowy, wtyk zapłonowy lub elektrodę zapłonową.Sprawdzić zasilanie NTC, powrotu NTC, połączenie masy, przewód zapłonowy, wtyk zapłonowy, elektrodę zapłonową.
F22 Thelia condens Thema C25Wyłączenie awaryjne niedobór wody.W kotle jest za mało wody lub w ogóle jej nie ma. Napełnić instalację grzewczą.
F23 Thelia condens Thema C25Wyłączenie bezpieczeństwa zbyt duża różnica temp.Pompa zablokowana, pracuje z niewielką mocą. Zamienione przyłącza zasilania i powrotu NTC.Sprawdzić pompę pod katem jej działania, przyłącza zasilania i powrotu.
F24 Thelia condens Thema C25 Wyłączenie bezpieczeństwa, za szybki wzrost temperatury. Komunikat błędu jak F23.Pompa zablokowana, pracuje z niewielką mocą. Zamienione przyłącza zasilania i powrotu NTC. Hamulec grawitacji zablokowany nie prawidłowo zamontowany. za niskie ciśnienie wody.Sprawdzić hamulec bezpieczeństwa pod kątem działania, zamontowania.
F26Thema Classic C25 Przerwanie cewki modulacyjnej ( reduktor ciśnienia gazu )Przerwa, zwarcie w wiązce kabli, niewłożenie, uszkodzona armatura gazowa, płyta główna.Sprawdzić wiązkę, łączniki kabli. Wymienić armaturę gazową lub płytę elektroniczną.
F27 Thelia condens Thema C25 Wyłączenie bezpieczeństwa , błędne wykrycie płomienia.Zawór elektromagnetyczny gazu nieszczelny. Wilgoć na płycie elektronicznej. Detektor zaniku płomienia uszkodzony.Sprawdzić zawór elektromagnetyczny gazu pod kątem sprawności. Wymienić detektor zaniku płomienia.
F28 Thelia condens Thema C25Zapłon nieskuteczny.Kurek/i odcięcia gazu zamknięte Za niskie ciśnienie rozruchowe gazu, łączniki kabli niewłożone/ poluzowane, zadziałał termiczny zawór odcinający. Uszkodzona armatura gazowa lub urządzenie zapłonoweSprawdzić, otworzyć kurki gazowe, ciśnienie gazu statyczne- dynamiczne. Sprawdzić łączniki nie kabli. Wymienić armaturę gazową lub urządzenie zapłonowe.
F29. Thelia condens Thema C25Zapłon nieskuteczny Błąd prądu jonizacji, powietrze w instalacji gazowej ( przy naprawie inst. gazowe ). nieprawidłowa cyrkulacja przewodu powietrzno- spalinowego, zakręcony kurek gazowy. Uszkodzona armatura gazowa ewentualnie płyta elektroniczna.Sprawdzić elektrodę kontrolną, zanieczyszczenie urządzenia, sprawdzić przewód , układ powietrzno- spalinowy, Ciśnienie gazu statyczne i dynamiczne. łączniki kabli armatury gazowej. Urządzenie zapłonowe.
F32 Thelia condens. Funkcja ochrony przed zamarzaniem
wentylatora aktywna, liczba obrotów wentylatora poza wartościami tolerancji.
Zablokowany wentylator,, uszkodzony czujnik Hala. Wtyczka wentylatora nieprawidłowo wetknięta w wentylatorze lub na płycie elektronicznej.
F36 Thema Classic C25 Zakłócenie działania w systemie powietrzno -spalinowym.Układ powietrzno - spalinowy zablokowany, uszkodzona płyta elektronicznaSprawdzić cały układ powietrzno spalinowy. Nacisnąć przycisk do kasowania Rest ( maks. 3 razy ).
F42 Thema Classic C25 Usterka opornika kodującego.Zwarcie/ przerwanie opornika grupy gazów. opornika kodującego mocy nominalnej.Sprawdzić opornik mocy gazu pod kątem sprawności, działania.
F49 Usterka EbusPrzeciążenie Ebus, zwarcie na przyłączu Ebus, Różne biegunowości na przyłączu Ebus.Sprawdzić przyłącza Ebus.
F61 Usterka sterowania armatury gazowej, bezpieczeństwa gazu.Zwarcie w wiązce kabli, uszkodzona armatura gazowa, ewentualnie płyta elektroniczna.Sprawdzić wiązkę kabli . Wymienić armaturę gazową ew. płytę elektroniczną.
F62 Błąd połączenia zaworu bezpieczeństwa gazuPołączenie do armatury gazowej przerwane, opóżniony zanik sygnału płomienia. Uszkodzona armatura gazowa.Sprawdzić połączenie armatury gazowej. Wymienić armaturę gazową, ewentualnie płytę elektroniczną.
F63 Usterka EEPROM.Uszkodzenie układu elektronicznego.
F45 Thema Classic C25 Błąd czujnika zimnej wody.Czujnik zimnej wody uszkodzony, zwarcie w wiązce kabli.Wymienić czujnik zimnej wody.
F46 Thema Classic C25 Zwarcie czujnika zimnej wody.Czujnik zimnej wody uszkodzony, zwarcie w wiązce kabli.Wymienić czujnik zimnej wody.
F06 Thema Cllasic C25 Przerwanie czujnika PTC ( czujnik temp. spalin wewnętrznyWtyk czujnika PTC niewłożony/ poluzowany, przerwanie wiązki, uszkodzony czujnik PTC, Numer urządzenia nieustawiony / nieprawidłowy. Wymienić czujnik PTC, ustawić prawidłowo nr urządzenia., sprawdzić połączenia wtykowe, przewodów.
F64 Thema classic C25 Usterka elektroniki NTC.Zwarcie zasilania / powrotu NTC. Uszkodzona płytka elektroniczna.Sprawdzić czujniki zasilanie/ powrotu pod katem sprawności działania, wymienić płytę elektroniczną.
F65 Thelia Condens. Usterka, temperatura elektroniki jest wysoka.Zbyt wysoka temperatura układu elektroniki w skutek oddziaływania zewnętrznych żródeł ciepła, uszkodzenie układu elektronicznego.
F67 Thelia condens Thema C25. Błąd prawidłowości płomienia, sygnał płomienia.Nieprawidłowy sygnał płomienia. Uszkodzona płyta elektroniczna.
F68 Thelia Condens. Płomień nie stabilny ( wejście analogowe )Powietrze w gazie, za niskie ciśnienie w gazie, niewłaściwy współczynnik nadmiaru powietrza, nieprawidłowa dysza gazowa, przerwanie strumienia jonizacji.( kabel, elektroda ).
F70 N Thelia condens Thema C25. ieprawidłowy numer, kod produktu, urządzenia DSNNumer urządzenia nieprawidłowy, nieustawiony. Ustawić prawidłowy nr urządzenia.
F71 Thelia condens Thema C25. Usterka czujnika temp. zasilania i powrotu.NTC zasilania, powrotu zgłasza stałą wartość, Nieprawidłowa pozycja NTC zasilania lub uszkodzony NTC.Sprawdzić ustawienia NTC zasilania.
F72 Thelia condens Thema C25. Usterka czujnika temp. zasilania lub czujnika temp. powrotu.NTC zasilania lub powrotu uszkodzone, Wymienić NTC zasilania lub powrotu.
F73 Thelia condens Thema C25. Wartość sygnału czujnika ciśnienia wody w niewłaściwym zakresie ( za niskie ).Zwarcie, przerwanie w wiązce kabli, usterka czujnika ciśnienia wody.Sprawdzić wiązkę kabli lub wymienić czujnik ciśnienia wody.
F74 Thelia con. dens Thema C25Sygnał czujnika ciśnienia wody w niewłaściwym zakresie ( za wysokie )Zwarcie, przerwanie w wiązce kabli, usterka czujnika ciśnienia wody.Sprawdzić wiązkę kabli lub wymienić czujnik ciśnienia wody.
F75 Thelia Condens. Usterka czujnika ciśnienia.Czujnik ciśnienia lub pompa uszkodzona bądż niedobór wody.Sprawdzić pompę pod kątem działania, ciśnienie wody w urządzeniu, ew. wymienić czujnik ciśnienia wody.
F77 Thelia condens Thema C25. Usterka, kondensat, klapy spalin.Brak komunikatu zwrotnego, klapa spalin uszkodzona.Sprawdzić klapę spalin pod kątem sprawności działania.
F78 Thelia Condens. Przerwa na czujniku wylotu ciepłej wody na zewnętrznym regulatorze.Link box podłączony, ale NTC ciepłej wody nie zmostkowany.
F83 Thelia condens Thema C25. Usterka wzrostu temp. czujnika temp. zasilania lub powrotu lub suchobieg.Niedobór wody, brak styku zailania lub powrotu, Podczas uruchomiania nie jest rejestrowana zmiana temp. jest za mała za mało wody w urządzeniu.Napełnić instalację grzewczą. Sprawdzić czy czujnik NTC zasilania / powrotu jest prawidłowo przylega, zamontowany.
F84 Thelia condens Thema C25. Usterka czujnika różnicy temp. zasilania i powrotu.Ntc zasilania lub powrotu nieprawidłowo zamontowany, zamienione. Wartość nie zgadza się, różnica <-6K.Sprawdzić czy czujniki są prawidłowo zamontowane/ zamienione,
F85 Thelia condens Thema C25. Czujnik temp. zasilania / powrotu nie prawidłowo zamontowany, usterka czujnika.Ntc zasilania lub powrotu nieprawidłowo zamontowany, zamienione. Wartość nie zgadza się, Sprawdzić czy czujniki są prawidłowo zamontowane/ zamienione na prawidłowej rurze.
F87 Thelia Condens. Zakłócenia działania: elektroda zapłonowa.Elektroda zapłonowa nie jest podłączona nieprawidłowo. Zwarcie w wiązce kabli.
F88 Thelia Condens. Usterka: armatura gazowa.Armatura gazowa nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo, zwarcie w wiązce kabli.
F89 Thelia Condens. Usterka: pompa.Pompa nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo, podłączono niewłaściwą pompę zwarcie w wiązce kabli.

Saunier duval Isotwin condens, isofast 25A 30

Kod błęduOpis
F00 Przerwa czujnika temp. zasilania.Wtyk NTC nie jest podłączony lub poluzowany, wtyk zespolony nieprawidłowo podłączony, uszkodzony czujnik NTC.
F01 Usterka czujnika temp. powrotu.Wtyk NTC nie jest podłączony lub poluzowany, wtyk zespolony nieprawidłowo podłączony, uszkodzony czujnik NTC.
F02 Zakłócenie działania czujnika temp. ładowania zasobnika.Uszkodzony kabel NTC złącze wejściowe NTC, uszkodzony czujnik NTC.
F03 Zakłócenie działania czujnika temp. zasobnika.Uszkodzony kabel NTC złącze wejściowe NTC, uszkodzony czujnik NTC.
F10 Zwarcie czujnika temp. zasilania.Uszkodzony czujnik NTC, zwarcie w wiązce kabli.
F11 Zwarcie czujnika temp. powrotu.Uszkodzony czujnik NTC, zwarcie w wiązce kabli.
F12 Zwarcie czujnika temp. ładowania zasobnika.Uszkodzony czujnik NTC, zwarcie w wiązce kabli.
F13 Zwarcie czujnika temp. zasobnika.Uszkodzony czujnik NTC, zwarcie w wiązce kabli.
F20 Wyłączenie awaryjne przez ogranicznik temperatury.Podłączenie wiązki kabli do produktu nieprawidłowe, Czujnik NTC zasilania lub powrotu uszkodzony, pompa zablokowana , powietrze w urządzeniu.
F22 Wyłączenie awaryjne: niedobór wody.Brak lub za mało wody w urządzeniu. Uszkodzony czujnik ciśnienia wody , niepodłączony, zablokowany silnik pompy.
F23 Wyłączenie awaryjne: zbyt duża różnica temperatur.Pompa zablokowana, spadek wydajności pompy, zamiana czujników NTC, powietrze w urządzeniu.
Wyłączenie awaryjne: za szybki wzrost temperatur.Pompa zablokowana, spadek wydajności pompy, zamiana czujników NTC, powietrze w urządzeniu.
F26 Usterka. Armatura gazowa nie działa.Silnik krokowy armatury gazowej nie podłączony, przerwana wiązka kabli, usterka silnika krokowego armatury gazowej ew. usterka elektroniki.
F27 Wyłączenie awaryjne: rejestrowanie nieprawidłowych płomieni.Zawilgocona elektronika, uszkodzona elektronika, nieszczelny zawór elektromagnetyczny do gazu.
F28 Awaria przy rozruchu, zapłon nieudany.Sprawdzić czy otwarte są kurki gazowe, za niskie ciśnienie gazu. Zapchany odpływ, syfon kondensatu.
Usterka armatury gazowej.
F29 Awaria w trakcie pracy, nieudany ponowny zapłon.Okresowe przerwanie doprowadzenia gazu, Recyrkulacja spalin. Zapchane doprowadzenie powietrza, wyciąg spalin.
F 32 Usterka wentylatora.Sprawdzić przewody wentylatora. Zablokowany wentylator , uszkodzona elektronika. Zapchane doprowadzenie powietrza lub wyciąg spalin.
F42 Zwarcie opornika kodującego ( ew. w połączeniu F70 )Zwarcie / przerwanie opornika kodującego. Lub rodzaju gazu.
F49 Usterka Ebus.Zwarcie w Ebus, przeciążenia Ebus, lub dwa różne żródła napięcia.
F52 Usterka przyłącza czujnika przepływu masowego.Czujnik przepływu nie podłączony / rozłączony
F53 Usterka czujnika przepływu.Za niskie ciśnienie gazu, wewnętrzny punkt pomiaru ciśnienia w zwężce Venturiego zapchany.
F54 Usterka ciśnienia gazu ( w połączeniu F28 / F29)Za niskie ciśnienie gazu, zamknięty kurek odcinający.
F56 Usterka regulacji czujnika przepływu masowego.Usterka armatury gazowej, wiązki kabli połączenia.
F57 Usterka w trybie komfortu.Silnie skorodowana elektroda zapłonowa.
F61 Usterka wysterowania armatury gazowej.Zwarcie masy w wiązce kabli do armatury gazowej, uszkodzona armatura gazowa.
F62 Usterka armatury gazowej. Opóżnienie wyłączenia.Opóżniony zanik sygnału płomienia, armatura gazowa nieszczelna, ew. uszkodzona elektronika.
F63 Usterka EEPROM.Uszkodzona elektronika.
F64 Usterka układu elektronicznego / NTC.Zwarcie w czujniku NTC zasilania lub powrotu, uszkodzona elektronika.
F65 Usterka temperatury elektroniki.Zbyt wysoka temperatura elektroniki w skutek oddziaływania zewnętrznych żródeł ciepła. Uszkodzenie elektroniki.
F67 Usterka elektronika / płomień.Nieprawidłowy sygnał płomienia. Uszkodzona elektronika.
F68 Niestabilny sygnał płomienia.Za niskie ciśnienie gazu, niewłaściwy współczynnik nadmiaru powietrza , zapchany odpływ kondensatu ( syfon ). recyrkulacja spalin- przewód powietrzno - spalinowy, . ew. uszkodzona elektronika.
F70 Nieprawidłowy identyfikator produktu ( DSN 0.Jeżeli zamontowano części zamienne ( elektronika ) wymieniono jednocześnie ekran i płytkę elektroniczną i nie ustawiono kodu produktu, błędny.
F71 Usterka czujnika temp. zasilania obiegu grzewczego.Czujnik temp. zasilania zgłasza stałą wartość. Czujnik temp. zasilania uszkodzony.
F73 Wartość sygnału czujnika ciśnienia wody w niewłaściwym zakresie ( za niskie ).Przerwanie / zwarcie czujnika ciśnienia wody lub czujnik ciśnienia wody uszkodzony.
F74 F73 Wartość sygnału czujnika ciśnienia wody w niewłaściwym zakresie ( za niskie ).Kabel do czujnika ciśnienia wody wykazuje zwarcie do napięcia 5V / 24V lub usterka wewnętrzna w czujniku ciśnienia wody.
F77 Usterka klapy spali / pompy kondensatu.Brak komunikatu zwrotnego klapy spali lub usterka pompy kondensatu.
F79 Usterka czujnika temp. zasobnika.Sprawdzić połączenia czujnika temp. zasobnika, ew. uszkodzony czujnik zasobnika.
F81 Przegrzanie obiegu c.w.u.Powietrze w obiegu wody grzewczej i ciepłej, zakłócenie działania pompy ładowania, czujnik na wypływie wymiennika płytowego ciepła nie zamotowany prawidłowo, kamień kotłowy w wymienniku płytowy.
F83 Usterka zmiany temp. czujnika zasilania / powrotu niewłaściwa.Po rozruchu palnika nie jest rejestrowana żadna zmiana temp. w czujniku temp. zasilania lub powrotu, lub jest zbyt za mała.
F84 Różnica temp. czujnika temp. zasilania / powrotu niewłaściwa.Czujnik temp. zasilania i powrotu zgłaszają niewłaściwą wartość. Zamienione czujniki temp zasilania / powrotu lub są nieprawidłowo zamontowane.
F85 Nieprawidłowo zamontowany czujnik temp. zasilania lub czujnik powrotu.Czujniki temp. zasilania / powrotu zamontowane na tej samej niewłaściwej rurze.
F86 Usterka styk podłogi.Termostat bezpieczeństwa przy włączonym ogrzewaniu podłogowym : ustawienie wartości zadanej ogrzewania.