Vaillant

Kod błędu Opis
F.0Przerwa w obwodzie czujnika zasilania (NTC)
F.1Przerwa w obwodzie czujnika powrotu (NTC)
F.2Przerwa w obwodzie - NTC ładowania zasobnika (VSC)
F.3Przerwa w obwodzie - NTC zasobnika (VSC)
F.4Przerwa w obwodzie - czujnik kolektora (auroCOMPACT)
F.5Przerwa w obwodzie - czujnik spalin (zewnętrzny)
F.6Przerwa w obwodzie - czujnik spalin (wewnętrzny)
F.7Przerwa w obw. - czujnik powrotu solar. (auroCOMPACT)
F.8Przerwa w obw. - czujnik dolny zasobn. (auroCOMPACT)
F.10Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zasilania
F.11Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury powrotu
F.12Zwarcie w obwodzie - NTC lądowania zasobnika (VSC)
F.13Zwarcie w obwodzie - NTC zasobnika lub ciepłego startu
F.14Zwarcie w obwodzie - czujnik kolektora (auroCOMPACT)
F.15Zwarcie w obwodzie - czujnik spalin (zewnętrzny)
F.16Zwarcie w obwodzie - czujnik spaiin (wewnętrzny)
F.17Zwarcie w obw. - czujnik powrotu solar. (auroCOMPACT)
F.18Zwarcie w obw. - czujnik dolny zasobn. (auroCOMPACT)
F.20Zadziałał ogranicznik przegrzewu
F.22Praca na sucho
F.23Brak wody - zbyt duża różnica temperatur między zasilaniem i powrotem
F.24Brak wody - zbyt szybki wzrost temperatury zasilania
F.25Brak przepływu prądu do zespołu palnika - ecoTEC
F.26Siinik krokowy zespołu gazowego - niewłaściwy prąd
F.27 Obcy płomień: elektroda jonizacyjna stwierdza obecność płomienia pomimo wyłączenia zaworu gazowego
F.28Kotła grzewczego nie można uruchomić: bezskuteczne próby zapłonu podczas rozruchu:
F.29Płomień gaśnie podczas pracy, a następujące po tym próby zapłonu są bezskuteczne
F.32Odchyłka prędkości obrotowej wentylatora lub brak sygnału zwrotnego z wentylatora - Eco
F.33Brak sygnału z presostatu przez 30 min - Turbo, VKO/3
F.35 Usterka w systemie powietrzno-spalinowym - Eco
F.36Blokada przez czujnik spalin (po 3 wyłączeniach)
F.37 Za wysokie lub za niskie obroty wentylatora
F.42Zwarcie w oporniku kodującym - VKK/4, VKO/3
F.43Przerwa w oporniku kodującym - VKK/4, VKO/3
F.49Magistrala eBUS - napięcie zbyt niskie lub brak napięcia
F.50 Wyłączenie przez czujnik ciśnienia spaiin - VKK/4, VKO/3
F.58Brak sygnału zwrotnego od podgrzewacza oleju (VKO)
F 60/61Usterki sterowania zaworem gazowym (olejowym VKO/3)
F.62Opóźnienie wyłączenia zaworu gazowego
F.63Uszkodzona pamięć EEPROM
F.64Usterka elektroniki lub czujników temperatury
F.65Zbyt wysoka temperatura elektroniki
F.67Sygnał detektora płomienia poza zakresem (0 V - 5 V)
F.70Brak obowiązującej wartości wariantu wyświetlacza i/lub kotła Niewłaściwy DSN ( identyfikator Urządzenia )
F.71Usterka czujnika temp. zasilania. Czujnik sygnalizuje stałą wartość, czujnik nie przylega prawidłowo do przewodu rurowego, czujnik uszkodzony.
F.72Usterka czujnika zasilania / powrotu. Zbyt duża różnica temp. pomiędzy czujnikiem zasilania i powrotu. Uszkodzony czujnik na zasilaniu lub powrotu.
F.73 Usterka czujnika ciśnienia wody. Sygnał czujnika wody nieprawidłowym zakresie ( zbyt niski ). Przewód do czujnika ciśnienia wody zwarty do 0v ew. czujnik ciśnienia wody uszkodzony.
F.74Usterka czujnika ciśnienia wody. Sygnał czujnika wody. nieprawidłowym zakresie ( zbyt niski ). Przewód do czujnika ciśnienia wody zwarty do 5V/ 24V ew. czujnik ciśnienia wody uszkodzony.
F.75Usterka pompy/ brak wody. Przy włączeniu pompy nie zindetyfikowano skoku ciśnienia. Uszkodzony czujnik ciśnienia wody lub pompa. Zablokowany silnik pompy.
F.77Usterka klapy spalinowej. Brak sygnału zwrotnego poziomu wody w pompie kondensatu lub z klapy spalinowej na module 2z 7. Uszkodzone połączenie połączenie przewodów, brak mostka w module 2z 7.
F.80Usterka czujnika temp. na wlocie .
acto STOR. Uszkodzony czujnik NTC. Uszkodzony przewód, połączenie wtykowe elektryczny czujnika NTC.
F.81Usterka pompy ładującej podgrzewacza zasobnikowego. Podgrzewacz zasobnikowy nie jest całkowicie naładowany przy upływie określonego czasu. Uszkodzony zawór 3 drogowy, zatkany wtórny wymiennik ciepła.
F.83Nieprawidłowa zmiana temp. odczytana przez czujnik temp. na zasileniu / powrotu. Podczas rozruchu palnika nie jest rejestrowana w ogóle lub jest rejestrowana zbyt mała temp.
F.84Nieprawidłowa różnica temp. odczytanych przez czujnik temp. zasilania i powrocie. Podają nieprawidłową wartość. Czujnik temp. na zasileniu lub powrotu są zamontowane na tym samym lub niewłaściwym przewodzie rurowym.
F.85Czujnik temp. zasilania lub powrotu zamontowany nieprawidłowo. Czujnik temp. na zasileniu lub powrotu są zamontowane na tym samym lub niewłaściwym przewodzie rurowym.
F.86Otwarty zestyk ogrzewania podłogowego. ( wejście bumer off ). Wysterowanie zestyku wyłączającego palnik. ( termostat bezpieczeństwa ogrzewania podłogowego ).
F.90Utrata komunikacja z modułem podgrzewacza zasobnikowego. Sprawdzić wiązkę przewodów od kotła do modułów podgrzewacza zasobnikowego ( PEbus ) jeśli kocioł ma pracować bez modułu actoSTOR, ustawić D.092=0