Junkers

Kod błęduOpis
A1Suchy bieg pompy z płynną regulacją elektroniczną--sprawdzić ciśnienie w inst.c.o.
A1Spaliny -NTC- przerywacz ciągu poniżej - 8 °C
A2Wypływ spalin (przerywacz ciągu), zwarcie NTC.- temperatura spalin >120C
A2Wypływ spalin (komora spalania).-oczyść blok cieplny, spr.NTC
A3NTC- spalin (przerwa lub zwarcie).= Sprawdzić czujnik NTC lub kabel przyłączeniowy.
A4Wypływ spalin (przerywacz ciągu).-Sprawdzić ciąg kominowy, drogę spalin, Temp,spalin >120C
A5NTC 2-zasobnika.- Sprawdzić ew. wymienić NTC
A5NTC- podtrzymania ciepła, NTC 2 zasobnika. Sprawdzić ewentualnie wymienić NTC za
A6NTC- spalin Sprawdzić wtyczkę kodującą,NTC spalin.
A6NTC- spalin (komora spalania). Sprawdzić nastawę gazu, ciąg kominowy, oczyścić blok cieplny, sp. NTC.
A7Ciepła woda - NTC. Sprawdzić NTC, wiązkę przewodów.
A7NTC spalin (komora spalania). Przerwa w obwodzie czujnika NTC c.w.u.
A8Przerwana komunikacja CAN. Sprawdzić kabel łączący z regulatorem, Bus-moduł, regulator, ew. wymienić.
AOBłąd wewnętrzny.
A8Błąd- Can-Bus, komunikacja orzerwana
A9Zadziałał ogranicznik. Sprawdzić ciśnienie napełniania, pompę, zawór przełączeniowy.
AAUsterka zapłonu na module głównym. Sprawdzić kabel zapłonu.
AAPrzekroczona różnica temperatur między NTC- zasilania a NTC c.w.u. Sprawdzić czujniki NTC. wymiennik ciepła (zakamieniony ), turbinę.
AbNTC- zasobnika c.w.u. ma zwarcie. Sprawdzić ew. wymienić NTC.
ACBrak sygnału między TA 210E/TA 211E lub RAM i płytą główną. Nie rozpoznany regulator ogrzewania. Sprawdzić przewód połączeniowy między płytą główną a regulatorem TA 210E/TA211E, lub modułem Bus.
AdNTC zasobnika - nie rozpoznane. Sprawdzić lub wymienić NTC
AdNTC- zasobnika, NTC 1-zasobnika ma zwarcie lub przerwę.
AEPrzekroczona wartość graniczna NTC- temperatury spalin. Sprawdzić drogę powietrzną.
AFNTC- temperatury spalin uszkodzony.Sprawdzić NTC, wiązkę kabli.
b1Wtyczka kodująca nie rozpoznana. Właściwie umieścić lub wymienić wtyczkę kodującą.
b1Wtyczka kodująca nie rozpoznana
b2Luźny styk wtyczki kodującej. Jak jw.b1.
b3Błąd wewnętrzny. Wymienić moduł główny.
b4Błąd kontaktu wtyczki kodującej. Wymienić wtyczkę kodującą.
b5Za szybki wzrost temperatury na zasilaniu. Sprawdzić strumień wody w obiegu za niskie ciśnienie w systemie.
b7 b8 b9Błąd wewnętrzny. Wymienić moduł główny.
bA bbBłąd wewnętrzny. Wymienić moduł główny.
b2-b3Wewnętrzny błąd danych.
C6Za niska liczba obrotów wentylatora. Sprawdzić presostat, wentylator ikable elektryczne.
CCCzujnik temperatury zewnętrznej nie rozpoznany. Sprawdzić moduł bus, czujniki temp.zewnętrznej, kabel, wyświetlacz tekstowy.
CEZa niskie ciśnienie w instalacji.
CFCzujnik ciśnienia.
d1Blokada przez LSM. Sprawdzić mostek w LSM, podłączenie kabli, czy działa ogranicznik temp. ogrzewania podłogowego TB1.
d2,d3Błędny tryb pracy pompy. Nastawić przełącznik na 3. d3 Zaciski 8-9 otwarte. Sp. mostek.Sprawdzić dodatkowy czujnik nadzorujący.
d4, d7Wyłączenie przez nadzorujący czujnik temp. Sprawdzić pompę zawór przesterowujący NTC zasilania. d7.Czas trwania zapłonu przez 4S. Sp.elektrodę jonizacyjną,kabel.
E2NTC - zasilania. Sprawdzić ew. wymienić czujnik NTC i lub kabel.
E4Za mały za duży prąd jonizacji. Sprawdzić elektrodę jonizacji, moduł sieciowy.
E9Zadziałał ogranicznik temperatury (STB). Sprawdzić NTC zasilania, pompę, ciśnienie w instalacji, odpowietrzyć kocioł, czujnik minimalnego ciśnienia.
EA, EbPłomień nie rozpoznany. Sprawdzić elektrodę zapłonową, jonizacyjną, czy zawór gazowy otwarty, moduł sieciowy, rurę spalinową. Eb. Spr.elektrodę jonizacyjną, armaturę gazową, zabrudzenie, ciśnienie dynamiczne.
FOBłąd wewnętrzny. Sprawdzić płytę główną , podłączenie przewodów zapłonowych, RAM, modułów magistrali. Wymienić płytę główną, przewody magistrali.
F1do F6Wewnętrzny błąd danych. Sprawdzić armaturę gazową, płytę główną.
F7Błędny sygnał jonizacji, płomień rozpoznany, pomimo wyłączenia urządzenia. Sprawdzić elektrodę jonizacyjną z kablem. Wilgotność na płycie głównej, czy prawidłowe odprowadzenie spalin.
FAPo wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień. Sprawdzić ew.wymienić armaturę gazową, Oczyścić syfon kondensatu, elektrody, kable, system spalin.
FdPrzycisk „reset” został przypadkowo wciśnięty. Ponownie nacisnąć przycisk reset, Sprawdzić podłączenie kabli armatury gazowej, STB.
99Temperatura zasilania >99C Za szybki wzrost temperatury .Sprawdzić zawór przesterowujący , pompę, NTC zasilania, przełącznik wodny.
1 AOBłąd wewnętrzny.
C1Presostat (Pn) otwarty podczas pracy lub za mała liczba obrotów. Sprawdzić presostat, wężyki ciśnieniowe, wentylator, drogę powietrzną.
C2Presostat (PH) otwiera się podczas pracy. . Jw. C1
C3Kontakt presostatu otwarty. Sprawdzić presostat, wężyki ciśnieniowe, wentylator.
C4Presostat nie otwiera się. Jw. C3.
C5Kontakt presostatu pozostaje zamknięty. Jw. C3.
C6,C7Presostat (Pn) otwarty. Jw.C1
C9Przerwany przepływ informacji między modułem głównym a TA 210 E/TA 211 E. Sprawdzić przewód połączeniowy.
Kontakt presostatu otwarty
CAZbyt duża,wysoka liczba obrotowa turbinki. Sprawdzić turbinkę.
CA
CbBłąd wewnętrzny TA 210 E. Wymienić TA 210E
CCPrzerwa w czujniku temp. zewnętrznej. Sprawdzić moduł Bus, czujnik temp. zewnętrznej, kabel wyświetlacz, TA 210E/ TA 211E
CdCzujnik temperatury spalin. Sprawdzić nastawy gazu, ciąg kominowy, oczyścić blok cieplny.
d1Blokada przez LSM. Sprawdzić mostek LSM, podłączenie kabli, czy zadziałał ogranicznik temp.
d2Błędny tryb pracy pompy (TA 210 E). Nastawić przełącznik 3.
d3Zaciski 8-9 otwarte (brak mostka). Sprawdzić dodatkowy czujnik STB, mostek 8-9.
d4Wyłączenie przez nadzorujący czujnik temperatury. Sprawdzić pompę, zawór przesterowujący, NTC- zasilania.
d7Czas trwania zapłonu dłuższy niż 4 s.Sprawdzić elektrodę jonizacyjną, kabel zapłonowy.
d8Błąd wewnętrzny. Wymienić moduł główny.
d9Błędna część sieciowa, brak przekaźnika do wentylatora.Wymienić moduł sieciowy (3 ci przekażnik )
ddBłąd podczas ładowania zasobnika.Sprawdzić czujnik NTC zasobnika i c.o. poprawność zamontowania.
dd, dFBłąd podczas ładowania zasobnika. Sprawdzić czujnik NTC zasobnika i C.O. poprawność ich zamontowania. df. Zmiana wskażników. Oczyścić jednostkę palnika, przeprowadzić przegląd, oczyścić filtr.
EOBłąd wewnętrzny. Sprawdzić ew.wymienić płytę główną, regulator.
E2Przerwa NTC- zasilania. Sprawdzić ew. wymienić czujnik NTC, kabel.
E3Zawór magnetyczny armatury gazowej nie został zablokowany przez LSM. Sprawdzić LSM, przewód doprowadzający.
E4Za mały za duży prąd jonizacji. Sprawdzić elektrodę jonizacyjną, moduł sieciowy.
E5NTC- zasilania na palniku.( wyłączenie nadzorujące powyżej 95C ). Sprawdzić blok cieolny, NTC, pompę, ciśnienie w instalacji.
E5NTC- zasilania na palniku, (wyłączenie nadzorujące > 95 °C)
Jw.E5
E6Błędny sygnał jonizacji. Sprawdzić elektrodę jonizacyjną, moduł sieciowy.
E7Cerastar ZWR 3 E6; E7 Odchyłki częstotliwości sygnału jonizacji. Wymienić moduł sieciowy, lub Konserwacja kotła.
E7NTC- zasilania na palniku, zwarcie, przerwa. Wymienić NTC.
E8Napięcie na zaworze magnetycznym 1 bez zapotrzebowania na ciepło. Sp.moduł główny, wiązkę kabli.
E8Czujnik minimalnego ciśnienia otwarty, zabrudzony. Sp. przełącznik ciśnienia. ciśnienie w instalacji<03 bar.
E9Zadziałał lub uszkodzony ogranicznik temperatury (STB), Sprawdzić NTC -zasilania, pompę, ciśnienie w instalacji c.o.odpowietrzyć kocioł.
E9Czujnik minimalnego ciśnienia otwarty, zabrudzony. jw. E9
EABrak prądu jonizacji Nie rozpoznany płomień. Sprawdzić elektrodę zapłonową, jonizacyjną, czy zawór gazowy otwarty, armatura gazowa, moduł sieciowy.
EbPłomień zgasł podczas pracy. Zbrudzony , przeprowadzić przegląd, sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu dynamiczne.
ECOgranicznik temperatury (STB) wyłączony, uszkodzony. Sprawdzić NTC zasilania, pompę, ciśnienie w instalacji c.o. czujnik minimalnego ciśnienia.
EdBłąd wewnętrzny. Sprawdzić zawór magnetyczny, moduł główny.
E3Zawór magnetyczny armatury gazowej nie został zablokowany przez LSM. Sprawdzić LSM, przewody.
EOBłąd wewnętrzny. Sprawdzić ew.wymienić płytę główną, regulator.
EdNapięcie na zaworze magnetycznym 1 przed rozpoczęciem zapłonu
EENapięcie na zaworze magnetycznym 1 lub 2, lub zawór regulacyjny po wyłączeniu. Sprawdzić połączenie przewodu do armatury gazowej, moduł główny.
EENapięcie na zaworze magnetycznym 1 lub 2, lub zawór regulacyjny po wyłączeniu
FOBłąd wewnętrzny.Sprawdzić płytę główną, połączenia wtykowe przewodów zapłonowych, RAM i moduł magistrali.Wymienić moduł główny.
F1 do F6Błąd wewnętrzny Sprawdzić armaturę gazową, płytę główną.
F7Błędny sygnał jonizacji, pomimo wyłączenia urządzenia rozpoznany płomień. Sprawdzić elektrodę jonizacyjną,z kablem, wilgotność na płycie głównej.
F8Wyłączenie - błąd wewnętrzny. sprawdzić przełącznik ochronny, moduł główny.
F9Błąd wewnętrzny. Sprawdzić moduł główny, moduł sieciowy.
FA FbPrąd jonizacji pozostaje po wyłączeniu regulacyjnym. Sprawdzić armaturę gazową, lub wymienićpłytę główną, syfon kondensatu, elektrody, odprowadzenie spalin.
FCBłąd przy rozpoznaniu modułu tekstowego, usterka w module tekstowym. Sprawdzić kabel połączeniowy, moduł Bus, płytę główną.
FdPrzypadkowe naciśnięcie przycisku resetującego Błędny test automatu zapłonowego GFA podczas postoju.Ponownie wciśnij przycisk resetujący, wymienić płytę główną.
FEBłąd wewnętrzny. Sprawdzić moduł główny, moduł sieciowy.
P1 - P5Błąd wewnętrzny. Sprawdzić bezpiecznik, moduł główny, przewód ochronny, przewód zapłonowy.
P1Nie nastąpiła inicjalizacja.
P2, P3, PI...Nie nastąpiła inicjalizacja
00NTC-c.w.u.
99Temp. zasilania > 99 °C
99Brak wskazań
99Migający punkt dziesiętny
d8, d9Błąd wewnętrzny. Wymienić moduł główny. d9. Błędna część sieciowa. Wymienić moduł sieciowy.
dd, df.Błąd podczas ładowania zasobnika. Sprawdzić czujnik NTC zasobnika i C.O.,poprawność ich zamontowania. df. Zmiana wskażników. Oczyścić jednostkę palnika, przeprowadzić przegląd, oczyścić filtr.
Euroline, HRDPrzycisk reset ( odblokowujący ) pulsuje i dioda 45C. Ogranicznik temp. Sprawdzić Czujnik NTC zasilania, pompa, ciśnienie układu c.o. 45C i 90C Zadziałał czujnik ciągu kominowego, presostat. Czujnik,presostat rozłączone lub nastąpiło zwarcie.
Euroline, HRDPrzycisk reset ( odblokowujący ) pulsuje i dioda 60C. Brak sygnału płomienia. Zapłon, jonizacja, zamknięty zawór gazowy, przegląd kotła. 60C i 90C Czujnik temp.zasilania NTC odłączony lub nastąpiło zwarcie.
Euroline, HRDPrzycisk reset ( odblokowujący ) pulsuje i dioda 75C. Obce światło. Wymiana płyty głównej, zawilgocona. 75C i 90C Czujnik temp.c.w.u. NTC odłączony lub nastąpiło zwarcie.
EurolinePrzycisk reset ( odblokowujący ) pulsuje i dioda 90C. Czujnik temperatury. Temperatura > 95C, czujnik NTC, spalin, c.w.u.,
A2 Midi ZWB 24 1REOgranicznik bloku cieplnego zadziałał. Sprawdż wymiennik od strony wodnej, system spalinowy.
A6 Midi ZWB 24 1REOgranicznik temperatury bloku cieplnego jest uszkodzony.
A7 Midi ZWB 24 1REUszkodzony czujnik temperatury c.w.u.
C7 Midi ZWB 24 1REUszkodzony czujnik prędkości obrotowej.
C8 Midi ZWB 24 1REPrędkość obrotowa wentylatora poza zakresem tolerancji.
D4 Midi ZWB 24 1REOgraniczenie gradientu temperatury zbyt szybki przyrost w trybie grzewczym. Otworzyć otworzyć zwór serwisowy, grzejnika.
D5/ B3 Midi ZWB 24 1RECzujnik spiętrzenia kondensatu zadziałał.
D7 Midi ZWB 24 1REArmatura gazowa jest uszkodzona.
E2 MIdi ZWB 24 1RECzujnik temperatury zasilania jest uszkodzony lub przerwa.
E9 Midi ZWB 24 1REZadziałał ogranicznik temperatury spalin, bloku cieplnego, czujnik ciśnienia. Sprawdzić lu wymienić- ogranicznik temperatury, ciśnienie na manometrze ( zbyt niskie), ruch pompy obiegowej, system spalinowy.
EA Midi ZWR 24 1RENie potwierdzono płomienia na palniku, Sprawdzić dopływ gazu, elektrody,czy kurek gazowy jest otwarty, sprawdzić system spalinowy.
FA Midi ZWR 24 1REPo wyłączeniu gazu rozpoznany płomień, nieprawidłowy sygnał jonizacji.
H6 Midi ZWB 24 1REBlokowanie 5 minut. Problemy z przepływem powietrz, spalin.
Blokad przycisków Cerapur Midi ZWB 24 1RELoc. Wyłączenie , włączenie blokady przycisków. Naciśnij przycisk jednocześnie +i-. Aktywny zostaje przycisk Reset w przypadku wystąpienia usterki.
Reset Cerapur Midi ZWB 24 1REJeżeli podczas pracy wystąpi usterka, ( np. EA) miga kontrolka robocza. Przytrzymać jednocześnie przycisk Trybu Czuwania i Kluczyk aż znikną symbole. Kocioł uruchomi się ponownie i wskazana jest temperatura zasilania.

Cerapur Midi

Kod błęduOpis
A2 Cerapur Midi. Ogranicznik temperatury bloku cieplnego zadziałałOgranicznik temperatury bloku cieplnego zadziałał
A6 Cerapur Midi. Ogranicznik temperatury bloku cieplnego jest uszkodzonyOgranicznik temperatury bloku cieplnego jest uszkodzony
A7 Cerapur Midi. Uszkodzony czujnik temperatury c.w.u.Uszkodzony czujnik temperatury c.w.u.
C7 Cerapur Midi. Uszkodzony czujnik prędkości obrotowejUszkodzony czujnik prędkości obrotowej
C8 Cerapur Midi. Prędkość obrotowa wentylatora poza zakresem tolerancjiPrędkość obrotowa wentylatora poza zakresem tolerancji
D4 Cerapur Midi. Ograniczenie gradientu temperatury: zbyt szybki przyrost temperatury w trybie grzewczymOgraniczenie gradientu temperatury: zbyt szybki przyrost temperatury w trybie grzewczym
D5 / B3. Cerapur Midi. Czujnik spiętrzenia kondensatu zadziałałCzujnik spiętrzenia kondensatu zadziałał
D7 Cerapur Midi. Armatura gazowa jest uszkodzonaArmatura gazowa jest uszkodzona
E2 Cerapur Midi. Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwanie)Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwanie)
E9 Cerapur Midi. Zadziałał ogranicznik temperatury spalin, ogranicznik temperatury bloku cieplnego lub czujnik ciśnieniaZadziałał ogranicznik temperatury spalin, ogranicznik temperatury bloku cieplnego lub czujnik ciśnienia
EA Cerapur Midi. Nie potwierdzono płomieniaNie potwierdzono płomienia
FA Cerapur Midi. Po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomieńPo wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień
H6 Cerapur Midi. Blokowanie (5 minut): problemu z przepływem powietrzaBlokowanie (5 minut): problemu z przepływem powietrza
B3 / D5. Cerapur Midi. Czujnik spiętrzenia kondensatu zadziałał.Czujnik spiętrzenia kondensatu zadziałał.
C6 Cerapur Midi. Wentylator nie pracuje.Wentylator nie pracuje.
A9 Cerapur Midi. Nieprawidłowo zamontowany czujnik temp. c.w.u.Nieprawidłowo zamontowany czujnik temp. c.w.u.

Bosch Junkers Cerapur Smart ZSB ZWB 14/ 24-5C

Kod błęduOpis
200 Kocioł znajduje się w trybie pracy grzewczej.
201 Kocioł znajduje się w trybie pracy c.w.u.
202 Blokada taktowna ( tzw. optymalizacja załączania ) aktywna. Interwał czasowy dla ponownego załączania palnika nie jest jeszcze osiągnięty ( funkcja serwisowa 2.3b )
203 Kocioł znajduje się w trybie gotowości do pracy, nie ma zapotrzebowania na ciepło.
204 Aktualna temp. zasilania jest wyższa niż zadana temp. zasilania. Kocioł został wyłączony.
208 Kocioł znajduje się w trybie kominiarza. Po 15 minutach tryb kominiarza zostanie automatycznie dezaktywowany.
265 Zapotrzebowanie ciepła jest mniejsze niż minimalna moc cieplna urządzenia. Urządzenie pracuje w trybie zał./ wył.
268 Urządzenie znajduje się w trybie testowym, ustawienia w trybie serwisowym.
270 Kocioł zwiększa moc.
275 Urządzenie jest w trybie testowym.
282 Brak sygnału zwrotnego prędkości obrotowej pompy obiegu grzewczego.
283 Trwa start palnika.
305 Czas podtrzymywania ciepła: interwał czasowy dla podtrzymania temp. c.w.u. nie został osiągnięty ( funkcja serwisowa 2.3F
341 Ograniczenie gradientu temp. zbyt szybki przyrost temp. w trybie grzewczym.
342 Ograniczenie gradientu temp.: Zbyt szybki wzrost temp. c.w.u.
357 Funkcja odpowietrzania jest aktywna.
368 Zabezpieczenie przed zablokowaniem zaworu 3- drogowego aktywne.
267 Temperatura na czujniku temp. zasilania >95C.Sprawdzić ciśnienie robocze w instalacji grzewczej, otworzyć zawory odcinające, grzejnikoweZa pomocą funkcji serwisowej t3 sprawdzić działanie pompy. Uruchomić pompę c.o. , ustawić prawidłową charakterystykę pompy -maksimalnej.
235 360 361 362 Nieprawidłowa wtyczka kodująca.Sprawdzić wtyczkę kodującą.
233 Wtyczka kodująca nierozpoznanaPrawidłowo włożyć wtyczkę kodującą w razie potrzeby wymienić.
A 1 281 Pompa układu grzewczego nie wytwarza ciśnienia.Sprawdzić ciśnienie robocze inst. np. 1.2 a 1.5 Bara. Otworzyć zawory serwisowe ( odcinające kocił, grzejnikowe ).Odpowietrzyć kocioł za pomocą funkcji 2.2C. Uruchomić pompę c.o. w razie potrzeby wymienić.
A8 323 Przerwa komunikacyjna poprzez magistralę.Sprawdzić kabel przyłączeniowy urządzenia na magistrali BUS w razie potrzeby wymienić.
C1 264 Awaria wentylatora.Sprawdzić kabel wentylatora wraz z wtyczką. Sprawdzić wentylator pod kątem zabrudzeń, zablokowania. ew. wymienić.
C4 273 Palnik i wentylator pracowały nieprzerwalnie przez 24 godziny. W celi kontroli bezpieczeństwa będą na krótki czas wyłączone z ruchu.
C6 216 Wentylator zbyt powolny.Sprawdzić kabel wentylatora wraz z wtyczką. Sprawdzić wentylator pod kątem zabrudzeń, zablokowania. ew. wymienić.
C7 214 Wentylator jest wyłączony w czasie bezpieczeństwa.Sprawdzić kabel wentylatora wraz z wtyczką. Sprawdzić wentylator pod kątem zabrudzeń, zablokowania. ew. wymienić.
C7 217 Wentylator nie pracuje.Sprawdzić kabel wentylatora wraz z wtyczką. Sprawdzić wentylator pod kątem zabrudzeń, zablokowania. ew. wymienić.
D3 232 Brak mostka na zaciskach przyłączeniowych dla zewnętrznego zabezpieczenia termicznego TB!.Mostek na przyłączu zewnętrznego zestyku przełączającego zamontować. ( w chwili dostawy zamontowany ). Np. ogranicznik temp. zablokowany, uszkodzony, Awaria pompy kondensatu, sprawdzić kabel pod kątem przerwania.
D4 341 Ograniczenie gradientu temp.: zbyt szybki przyrost temp. w trybie grzewczym.Sprawdzić ciśnienie robocze inst. np. 1.2 a 1.5 Bara. Otworzyć zawory serwisowe ( odcinające kocił, grzejnikowe ).Odpowietrzyć kocioł za pomocą funkcji 2.2C. Uruchomić pompę c.o. w razie potrzeby wymienić.
D5 330 Uszkodzony czujnik temp. zasilania. ( sprzęgło hydrauliczne ).Sprawdzić czujnik temp. i kabel przyłączeniowy pod kątem występowania zwarcia w razie potrzeby wymienić.
D5 331 Uszkodzony czujnik temp. zasilania. ( sprzęgło hydrauliczne ).Sprawdzić czujnik temp. i kabel przyłączeniowy pod kątem występowania zwarcia w razie potrzeby wymienić.
E2 350 E2 222 Czujnik temp. zasilania uszkodzony ( zwarcie ).Jeżeli przez dłuższy czas zachodzi usterka przemijająca, to zmieni się na usterkę nieprzemijającą. Sprawdzić czujnik temp. i kabel przyłączeniowy pod kątem występowania zwarcia, w razie potrzeby wymienić.
E2 351 E2 222 E2 350 E2 222 Czujnik temp. zasilania uszkodzony ( przerwa ).Jeżeli przez dłuższy czas zachodzi usterka przemijająca, to zmieni się na usterkę nieprzemijającą. Sprawdzić czujnik temp. i kabel przyłączeniowy pod kątem występowania zwarcia, w razie potrzeby wymienić.
E9 224 Zadziałał ogranicznik temp. bloku cieplnego lub ogranicznik spalin, presostatu różnicy ciśnień.Sprawdzić ogranicznik temp. wymiennika, spalin, , presostat, wąż presostatu. ew. wymienić. Sprawdzić ciśnienie robocze w instalacji c.o. ( grzewczym ).Odpowietrzyć kocioł za pomocą funkcji serwisowej 2.2C. Za pomocą funkcji serwisowej t3 sprawdzić pompę c.o. Uruchomić pompę co pod kątem działania. Sprawdzić blok cieplny po stronie wodnej.
EA 227 Nie wykryto płomienia. Po czwartej próbie zapłonu usterka nieprzemijająca zmienia się w usterkę przemijającą.Sprawdzić czy kurki gazowe są otwarte, sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu, elektrody z kablem. Sprawdzić przewód powietrzno-spalinowy. Oczyścić syfon kondensatu, wymiennik bloku cieplnego. Sprawdzić przyłącza kabli armatury gazowej ew. wymienić.
EA 229 Brak sygnału jonizacji podczas pracy.Palnik uruchamia się na nowo, jeżeli próba zapłonu zakończy się niepowodzeniem, wskazywana jest usterka blokująca EA 227.
EA 261 Błąd czasowy przy pierwszym czasie bezpieczeństwa.Sprawdzić elektryczne gniazda wtykowe i okablowanie do urządzenia sterującego, w razie potrzeby wymienić urządzenie sterujące.
F0 FO 238 Kabel przyłączeniowy armatury gazowej, armatura gazowa lub urządzenie sterujące są uszkodzone.Sprawdzić armaturę gazową, okablowanie, w razie potrzeby wymienić.
F0 239 F0 259 Usterka wewnętrzna.Wymienić wtyczkę kodującą, urządzenie sterujące.
F0 280 Błąd czasowy przy próbie ponownego załączania.Sprawdzić elektrycznie gniazdka wtykowe i okablowanie do urządzenia sterujące, w razie potrzeby wymienić urządzenie sterujące.
F0 290 Usterka wewnętrzna.Przyciska RESET naciskać tak długo aż linijka tekstowa wskaże RESET. Kocioł uruchamia się ponownie i wskazywana jest temp. zasilania. Sprawdzić elektrycznie gniazdka wtykowe i okablowanie, przewody zapłonowe, urządzenia sterujące,
F0 356 F0 328 F0 231 Zasilanie sieciowe przerwane.
F7 228 Płomień jest wykryty przy wyłączonym palniku.Sprawdzić czystość elektrod, instalację spalinową, płytę elektroniczną pod kątem wilgotności.
FA 306 Płomień jest wykrywany po odcięciu dopływu gazu.Oczyścić odpływ, syfon kondensatu, elektrody i kabel przyłączeniowy, instalację spalinową w razie potrzeby oczyścić lub dokonać naprawy. Sprawdzić armaturę gazową pod kątem podłączenia, ew. wymienić.
FA 364 Płomień jest wykrywany po odcięciu dopływu gazu.Oczyścić odpływ, syfon kondensatu, elektrody i kable przyłączeniowe, wyczyścić blok ( wymiennik ) cieplny, instalację spalinową w razie potrzeby oczyścić lub dokonać naprawy. Sprawdzić armaturę gazową pod kątem podłączenia, ew. wymienić.
Fb 364 FA 364 Płomień jest wykrywany po odcięciu dopływu gazu.Oczyścić odpływ, syfon kondensatu, elektrody i kable przyłączeniowe, wyczyścić blok ( wymiennik ) cieplny, instalację spalinową w razie potrzeby oczyścić lub dokonać naprawy. Sprawdzić armaturę gazową pod kątem podłączenia, ew. wymienić.
H11 - Uszkodzony czujnik temp. c,w,u. jest uszkodzony.Zdjąć z czujnika temp. Sprawdzić oporność czujnika temp. c.w.u , pod kątem uszkodzeń, lub kabel przyłączeniowy. Ew. wymienić czujnik temp. ciepłej wody użytkowej.
H12 -H11 - Uszkodzony czujnik temp. podgrzewacza.Zdjąć z czujnika temp. Sprawdzić oporność czujnika temp. podgrzewacza , pod kątem uszkodzeń, lub kabel przyłączeniowy. Ew. wymienić czujnik temp. ciepłej wody użytkowej.
H13- Interwał czasowy między przeglądami został osiągnięty.Przeprowadzić przegląd , zresetować usterkę niepowodującą zablokowanie ( wymagane ).
Ustawienie funkcji serwisowych Cerapur smart Zs/ ZWB 14/ 24-5C
Nacisnąć jednocześnie przycisk SERWISOWY oraz OK i zaczekać aż pojawi się wskazanie MENU 1. Aby wybrać Menu 2 / 3 Naciskać przycisk ze strzałką ^ ,nacisnąć przycisk OK. Wybrać i ustawić funkcję serwisową. Ok.
1 Ustawienia ogólne.
2 Ustawienia specyficzne dla urządzenia.
3 Wartości graniczne dla urządzenia.

Junkers Zw 14 / 24 2DV

Kod błęduOpis
AA Ceraclass 14 / 24 Zbyt wysoka temperatura wskazywana przez czujnik obiegu pierwotnego ( centralnego ogrzewania ). Przepływ wody nie wystarczający przy aktualnym zapotrzebowaniu mocy.Sprawdzić stopień zanieczyszczenia wymiennika płytowego/ wężownicy (nagrzewnicy). Sprawdzić czujnik temp C.W.U. Zablokowanie silnika pompy,
A3 Ceraclass 14 / 24 Defekt złączki wentylatora lub przełącznika ciśnienia. Kocioł z zamkniętą komorą spalania ).Sprawdzić połączenia.
A3 Ceraclass 14 / 24 Uszkodzony czujnik spalin. ( Kocioł z otwartą komorą spalania ). Sprawdzić czujnik spalin i jego połączenia.
A4 Ceraclass 14 / 24 Zadziałał czujnik spalin. ( Kocioł z otwartą komorą spalania ).Sprawdzić przewód spalinowy, nawiew powietrza. Brak całkowitego wypływu spalin prze przewód spalinowy.
A7 Ceraclass 14 / 24 Defekt, uszkodzenie czujnika NTC wody użytkowej.Sprawdzić czujnik NTC i jego połączenie.
C1 Ceraclass 14 / 24 Otwarcie obwodu kotła podczas pracy przez ciśnienie.Sprawdzić połączenie presostatu.
C4 Ceraclass 14 / 24 Presostat nie otwiera obwodu w pozycji spoczynkowej.Sprawdzić połączenie presostatu.
C6 Ceraclass 14 / 24 Presostat nie zamyka obwodu.Sprawdzić połączenie presostatu.
E0 Ceraclass 14 / 24 Niski poziom zasilania.Sprawdzić częstotliwość i poziom zasilania. ew. wymienić elektronikę.
E2 Ceraclass 14 / 24 Defekt czujnika temp. NTC w obiegu centralnego ogrzewania.Sprawdzić czujnik NTC i jego połączenia.
E9 Ceraclass 14 / 24 Przegrzanie przy włączonym ograniczniku temp. STB.Sprawdzić poziom wody w kotle, ( 1.2 1.5 Bara ).Otworzyć zawory obiegu c.o. Odpowietrzyć pompę ( odkręcić odpowietrznik 1,2 obrotu przy pompie, zablokowany silnik pompy ( odblokować ) zanieczyszczony silnik pompy. ew. wymienić pompę.
EA Ceraclass 14 / 24 Brak prądu jonizacji.Sprawdzić czy kurki gazowe są otwarte, ciśnienie gazu na króćcu pomiarowym armatury gazowej, elektrodę zapłonową i jonizacyjną. Zanieczyszczenia komory spalania, palnika.
F0 Ceraclass 14 / 24 Błąd wewnętrzny w płycie elektronicznej.Sprawdzić połączenia elektryczne i kable. Wymienić płytę główną.
F7Ceraclass 14 / 24 Nieprawidłowy sygnał jonizacji.Sprawdzić czy układ jonizacji i jego podłączenie, przewody nie uszkodzone,
FA Ceraclass 14 / 24 Błąd zaworu gazu.Sprawdzić stan przewodów zaworu gazowego.

Bosch Junkers Usterki regulatora CW 400 MM100

Kod błęduOpis 1Opis 2
A01 808 Przygotowanie c.w.u: czujnik temp. ciepłej wody 1 jest uszkodzony. Jeżeli funkcja przygotowania c.w.u nie jest potrzebna, należy ją wyłączyć w module obsługowym.Brak zainstalowanego systemu przygotowania c.w.u. Sprawdzić mostek łączący sterownik regulacyjny z czujnikiem temp. ciepłej wody., przyłącze mostka w sterowniku regulacyjnym, czujnik temp ciepłej wody, napiecie na zaciskach przyłączeniowych czujnika temp. ciepłej wody w sterowniku regulacyjnym.Wyłączyć system podgrzewania c.w.u. w menu serwisowym. W przypadku usterki wymienić czujnik, usunąć problem ze stykiem wtyczki. Jeżeli wartości czujnika są zgodne a wartości napięcia nie zgadzają się, wymienić sterownik regulacyjny.
A01 809 Przygotowanie c.w.u: czujnik temp. ciepłej wody 2 jest uszkodzony. Jeżeli funkcja przygotowania c.w.u nie jest potrzebna, należy ją wyłączyć w module obsługowym.Brak zainstalowanego systemu przygotowania c.w.u. Sprawdzić mostek łączący sterownik regulacyjny z czujnikiem temp. ciepłej wody., przyłącze mostka w sterowniku regulacyjnym, czujnik temp ciepłej wody, napiecie na zaciskach przyłączeniowych czujnika temp. ciepłej wody w sterowniku regulacyjnym.Wyłączyć system podgrzewania c.w.u. w menu serwisowym. W przypadku usterki wymienić czujnik, usunąć problem ze stykiem wtyczki. Jeżeli wartości czujnika są zgodne a wartości napięcia nie zgadzają się, wymienić sterownik regulacyjny.
A01 810 C.w.u. pozostaje zimna.Sprawdzić, czy ew. następuje ciągły pobór wody za względu na spuszczenie lub przeciek w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u. Sprawdzić pozycję czujnika temp. ciepłej wody ew. został umieszczony nieprawidłowo lub wisi w powietrzu. Jeśli wybrano pierwszeństwo c.w.u. i ogrzewanie, pracują w trybie równoległym , moc kotła może być niedostateczna. Przeprowadzić kontrolę rur łączących kocioł z podgrzewaczem czy są prawidłowo podłączone. Sprawdzić czy wbudowana pompa łącząca zasobnik posiada niezbędną moc. Za duże straty straty na przewodzie cyrkulacyjnym. Sprawdzić czujnik temperatury ciepłej wody.Zatrzymać ciągły pobór wody. Ustawić czujnik temp c.w.u. we właściwym położeniu, miejscu. Ustawić tryb przygotowania c.w.u. na pierwszeństwo. Ew. odpowietrzyć. Sprawdzić przewód cyrkulacyjny. ew. wymienić czujnik.
A01 811 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej : dezynfekcja termiczna nie powiodła się. 9 A41/ 4051=system c.w.u I A41/ 4052 = system c.w.u. IISprawdzić, czy ew. następuje ciągły pobór wody za względu na spuszczenie lub przeciek w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u. Sprawdzić pozycję czujnika temp. ciepłej wody ew. został umieszczony nieprawidłowo lub wisi w powietrzu. Jeśli wybrano pierwszeństwo c.w.u. i ogrzewanie, pracują w trybie równoległym , moc kotła może być niedostateczna. Przeprowadzić kontrolę rur łączących kocioł z podgrzewaczem czy są prawidłowo podłączone. Sprawdzić czy wbudowana pompa łącząca zasobnik posiada niezbędną moc. Za duże straty straty na przewodzie cyrkulacyjnym. Sprawdzić czujnik temperatury ciepłej wody.Zatrzymać ciągły pobór wody. Ustawić czujnik temp c.w.u. we właściwym położeniu, miejscu. Ustawić tryb przygotowania c.w.u. na pierwszeństwo. Ew. odpowietrzyć. Sprawdzić przewód cyrkulacyjny. ew. wymienić czujnik.
A41 4051 Występuje jak usterka A01 811
A42 4052 Występuje, jak usterka A01 811
A11 1000 A11 1004 Brak potwierdzenia konfiguracji systemu.Konfiguracja systemu nie została w pełni przeprowadzona.Przeprowadzić pełną konfigurację systemu i potwierdzić.
A11 1010 Brak komunikacji przez złącze magistrali BUS EMS2.Sprawdzić czy przewód magistrali został nieprawidłowo podłączony. Sprawdzić czy przewód jest uszkodzony. Usunąć moduły rozszerzające z EMS-BUS i wyłączyć sterownik regulacyjny. Sprawdzić czy przyczyną usterki jest moduł czy oprzewodowanie modułu.Usunąć usterkę w oprzewodowaniu i wyłączyć, a następnie znowu włączyć sterownik regulacyjny. Naprawić lub wymienić przewód magistrali. Wymienić uszkodzone urządzenie magistrali EMS-BUS.
A11 1037 Uszkodzenie czujnika temp. zewnętrznej - aktywny tryb zastępczy ogrzewania. A 61 obieg grzewczy 1
A62 ob. grzewczy 2. A63 ob.. grzewczy 3
A 64 ob. grzewczy 4
A65 ob. grzewczy 5
A66 ob. grzewczy 6
A67 ob. grzewczy 7
A68 ob. grzewczy 8
Sprawdzić konfigurację. Wybrane ustawienia wymaga czujnika temp. zewnętrznej. Sprawdzić czujnik temp zewnętrznej. Sprawdzić przyłącze mostka w czujniku temp. zewnętrznej lub na wtyczce w sterowniku regulacyjnym. Sprawdzić wg. tabeli napięcie na zaciskach przyłączeniowych czujnika temp. zewnętrznej w sterowniku regulacyjnym. Przed pomiarem należy wyłączyć instalację z prądu. Wartości -8C =1562 om. -4C=1342om 0C=1149om / 4C-984om / 8C-842 / 12C-720om / 16C-616om / 20C-528om.Czujnik temp. zewnetrznej nie jest wymagany. Wybrać konfigurację w sterowniku regulacyjnym wg temperatury pomieszczenia. W przypadku braku przelotu usunąć usterkę. Jeżeli wartości nie są zgodne wymienić czujnik. Jeżeli wartości czujnika są zgodne a wartości napięcia nie są zgodne wymienić sterownik regulacyjny.
A62 1037 Wskazania, opis usterek A11 1037
A63 1037 Wskazania, opis usterek A11 1037
A64 1037 Wskazania, opis usterek A11 1037
A65 1037 Wskazania, opis usterek A11 1037
A66 1037 Wskazania, opis usterek A11 1037
A67 1037 Wskazania, opis usterek A11 1037
A68 1037 Wskazania, opis usterek A11 1037
A11 1038 Nieprawidłowa wartość godziny/ daty.Data godzina nie są jeszcze ustawione. Zasilanie elektryczne nie działa przez dłuższy czas.Ustawienie daty/ godziny.
A11 3061 Brak komunikacji z modułem mieszacza.
3061 Ob. grzewczy 1
3062 Ob. grzewczy 2
3063 Ob. grzewczy 3
3064 Ob. grzewczy 4
3065 Ob. grzewczy 5
3066 Ob. grzewczy 6
3067 Ob. grzewczy 7
3068 Ob. grzewczy 8
Sprawdzić konfigurację ( ustawieniu adresu w module )Wybrane ustawienia wymaga modułu mieszacza. Sprawdzić mostek EMS łączący z modułem mieszacza pod kątem uszkodzeń. Napięcie magistrali na module musi mieć wartość 12-15VDC. Moduł mieszacza jest uszkodzony.Zmienić konfigurację. Wymienić uszkodzone kable, ew. moduł mieszacza.
A11 3062 Wskazania, opis usterki jak A11 3061
A11 3063 Wskazania, usterki jak A11 3061opis
A11 3064 Wskazania, opis usterki jak A11 3061
A11 3065 Wskazania, opis usterki jak A11 3061
A11 3066 Wskazania, opis usterki jak A11 3061
A11 3067 Wskazania, opis usterki jak A11 3061
A11 3068 Wskazania, opis usterki jak A11 3061
A11 3091 Uszkodzony czujnik temp. w pomieszczeniu.
3091 Ob. grzewczy 1
3092 Ob. grzewczy 2
3093 Ob. grzewczy 3
3094 Ob. grzewczy 4
3095 Ob. grzewczy 5
3096 Ob. grzewczy 6
3097 Ob. grzewczy 7
3098 Ob. grzewczy 8
Zainstalować C400 / C800 w pomieszczeniu mieszkalnym nie na urządzeniu grzewczym ( kocioł) Przestawić rodzaj regulacji obiegu grzewczego z regulacji wg temperatury w pomieszczeniu na regulację wg temp. zewnętrznej. Przestawić funkcję ochrony przed zamarzaniem na temp. zewnętrzną. Wymienić regulator systemowy lub moduł zdalnego sterowania.
A11 3092 Wskazania, opis usterki jak A11 3091
A11 3093 Wskazania, opis usterki jak A11 3091
A11 3094 Wskazania, opis usterki jak A11 3091
A11 3095 Wskazania, opis usterki jak A11 3091
A11 3096 Wskazania, opis usterki jak A11 3091
A11 3097 Wskazania, opis usterki jak A11 3091
A11 3098 Wskazania, opis usterki jak A11 3091
A11 6004 Brak komunikacji z modułem solarnym.Sprawdzić konfigurację ( ustawienie adresu w module ). Wybrane ustawienie wymaga modułu solarnego. Sprawdzić mostek EMS łączący z modułem solarnym pod katem uszkodzeń. Napięcie magistrali na module solarnym musi mieć wartość 12-15 VDC.Zmienić konfiguracje, wymienić uszkodzone kable, ew. wymienić moduł.
A31 3021 Uszkodzony czujnik temp. zasilania- aktywny tryb zastępczy.
3021 Ob. grzewczy 1
3022 Ob. grzewczy 2
3023 Ob. grzewczy 3
3024 Ob. grzewczy 4
3025 Ob. grzewczy 5
3026 Ob. grzewczy 6
3027 Ob. grzewczy 7
3028 Ob. grzewczy 8
Ustawić konfigurację. wybrane ustawienie wymaga czujnika temp. zasilania. Sprawdzić mostek łączący moduł mieszacza i czujnik temp. zasilania. Sprawdzić wg tabeli czujnik temp. zasilania, napięcia na zaciskach przyłączeniowych czujnika temp. przy module przyłączeniowych. Przed pomiarem rezystancji wyłączyć instalację z prądu. 8C-25065 om/ 14C-19170 om / 20C- 14772 om/ 26C- 11500 om/ 32C- 9043om.Zmienić konfigurację. Utworzyć prawidłowe podłączenia. Jeśli wartości nie są zgodne, wymienić czujnik. Jeśli wartości czujnika są zgodne a wartości napięcia nie zgadzają się wymienić moduł mieszacza.
A32 3022 Wskazanie, opis jak A31 3031 jw.
A33 3023 Wskazanie, opis jak A31 3031 jw.
A34 3024 Wskazanie, opis jak A31 3031 jw.
A35 3025 Wskazanie, opis jak A31 3031 jw.
A36 3026 Wskazanie, opis jak A31 3031 jw.
A37 3027 Wskazanie, opis jak A31 3031 jw.
A38 3028 Wskazanie, opis jak A31 3031 jw.
A51 6021 Czujnik temp. kolektora jest uszkodzony.Sprawdzić konfigurację. Wybrane ustawienie wymaga czujnika kolektora. Sprawdzić mostek łączący moduł solarny z czujnikiem kolektora. Sprawdzić wg tabeli czujnik kolektora, napięcie na zaciskach przyłączeniowych. Przed pomiarem rezystancji wyłączyć instalację z prądu.Zmienić konfigurację. Utworzyć prawidłowe połączenia. Jeśli wartości nie są zgodne wymienić czujnik. Jeśli wartości napięcia nie są zgodne wymienić moduł solarny.
A51 6022 Uszkodzony czujnik temp. w dolnej części podgrzewacza 1. Tryb zastępczy aktywny.Sprawdzić konfigurację. Wybrane ustawienie wymaga czujnika temp.. w dolnej części podgrzewacza. Sprawdzić mostek łączący moduł solarny i czujnik temp. u dołu, przyłącze mostka w module solarnym, czujnik temp. zasobnika u dołu. Napięcie na zaciskach przyłączeniowych czujnika temp. w dolnej części podgrzewacza. przy module solarnym.Zmienić konfigurację. Utworzyć prawidłowe połączenia. Sprawdzić połączenia przewodów. Moduł obsługowy dla o biegu grzewczego 1......4 ( 8 ) zarejestrować jako urządzenie master. ( Cr 10 / CR 100 skonfigurować jako moduł obsługi zdalnej ).
A61 1081 Dwa moduły obsługowe typu master w systemie.Sprawdzić nastawienie parametrów na poziomie instalacji. ( W systemie magistrali oprócz C 400 / C 800 dodatkowo inne moduły obsługowe są skonfigurowane jako regulatory ).Moduł obsługowy dla obiegu grzewczego 1...4 ( 8 ) zarejestrować jako urządzenie master. ( CR 10 / CR 100 skonfigurować jako moduł obsługi zdalnej ).
A61 1082 Dwa moduły obsługowe typu master w systemie.Sprawdzić nastawienie parametrów na poziomie instalacji. ( W systemie magistrali oprócz C 400 / C 800 dodatkowo inne moduły obsługowe są skonfigurowane jako regulatory ).Moduł obsługowy dla obiegu grzewczego 1...4 ( 8 ) zarejestrować jako urządzenie master. ( CR 10 / CR 100 skonfigurować jako moduł obsługi zdalnej ).
A61 1083 Dwa moduły obsługowe typu master w systemie.Sprawdzić nastawienie parametrów na poziomie instalacji. ( W systemie magistrali oprócz C 400 / C 800 dodatkowo inne moduły obsługowe są skonfigurowane jako regulatory ).Moduł obsługowy dla obiegu grzewczego 1...4 ( 8 ) zarejestrować jako urządzenie master. ( CR 10 / CR 100 skonfigurować jako moduł obsługi zdalnej ).
A61 1084 Dwa moduły obsługowe typu master w systemie.Sprawdzić nastawienie parametrów na poziomie instalacji. ( W systemie magistrali oprócz C 400 / C 800 dodatkowo inne moduły obsługowe są skonfigurowane jako regulatory ).Moduł obsługowy dla obiegu grzewczego 1...4 ( 8 ) zarejestrować jako urządzenie master. ( CR 10 / CR 100 skonfigurować jako moduł obsługi zdalnej ).
A61 1085 Dwa moduły obsługowe typu master w systemie.Sprawdzić nastawienie parametrów na poziomie instalacji. ( W systemie magistrali oprócz C 400 / C 800 dodatkowo inne moduły obsługowe są skonfigurowane jako regulatory ).Moduł obsługowy dla obiegu grzewczego 1...4 ( 8 ) zarejestrować jako urządzenie master. ( CR 10 / CR 100 skonfigurować jako moduł obsługi zdalnej ).
A61 1086 Dwa moduły obsługowe typu master w systemie.Sprawdzić nastawienie parametrów na poziomie instalacji. ( W systemie magistrali oprócz C 400 / C 800 dodatkowo inne moduły obsługowe są skonfigurowane jako regulatory ).Moduł obsługowy dla obiegu grzewczego 1...4 ( 8 ) zarejestrować jako urządzenie master. ( CR 10 / CR 100 skonfigurować jako moduł obsługi zdalnej ).
A61 1087 Dwa moduły obsługowe typu master w systemie.Sprawdzić nastawienie parametrów na poziomie instalacji. ( W systemie magistrali oprócz C 400 / C 800 dodatkowo inne moduły obsługowe są skonfigurowane jako regulatory ).Moduł obsługowy dla obiegu grzewczego 1...4 ( 8 ) zarejestrować jako urządzenie master. ( CR 10 / CR 100 skonfigurować jako moduł obsługi zdalnej ).
A61 1088 Dwa moduły obsługowe typu master w systemie.Sprawdzić nastawienie parametrów na poziomie instalacji. ( W systemie magistrali oprócz C 400 / C 800 dodatkowo inne moduły obsługowe są skonfigurowane jako regulatory ).Moduł obsługowy dla obiegu grzewczego 1...4 ( 8 ) zarejestrować jako urządzenie master. ( CR 10 / CR 100 skonfigurować jako moduł obsługi zdalnej ).
Hxx Brak usterek instalacji.Na przykład upłynął okres pomiędzy serwisowaniem urządzenia grzewczego.Niezbędny serwis, patrz dokumentacja techniczna urządzenia grzewczego.
A11 3030 A11 1033 A11 3034 A11 1035 A11 3036 Błąd wewnętrzny wymienić urządzenie.Wymienić sterownik regulacyjny.
A11 801 Usterka inst. moduł obsługowy.W pamięci usterek modułu obsługowego sprawdzić czy ta usterka wystąpiła raz czy częściej.Jeżeli usterka wystąpiła częściej , moduł obsługowy należy wymienić.
A11 804 Usterka instalacji- moduł obsługowy.W pamięci usterek modułu obsługowego sprawdzić czy ta usterka wystąpiła raz czy częściej.Jeżeli usterka wystąpiła częściej , moduł obsługowy należy wymienić.
A11 821 A11 822 Brak zdalnego sterowania obiegiem grzewczym. 821 ob. grzewczy 1
822 ob. grzewczy 2
Sprawdzić nastawienie parametrów na poziomie instalacji.Albo wybrać inny rodzaj obiegu grzewczego jako Regulacja temp. na zasileniu lub ,,moc grzewcza w pomieszczeniu,, Albo podporządkować obieg grzewczy do zdalnego sterowania.
A11 1041 Zanik napięcia podczas suszenia jastrychu.Podczas suszenia jastrychu wystąpił duży zanik napięcia. Suszenie jastrych będzie kontynuowane. r
A11 3081 Błąd konfiguracji: Zdalne sterowanie nie jest używane.
3081 Ob. grzewczego 1 /3082-2 / 3083-3 / 3084-4 / 3085-5 / 3086-6 /3087-7 / 3088-8.
Sprawdzić konfigurację. U układzie znajduje się zdalne sterowanie, które nie jest używane w wybranym ustawieniu.Zmienić konfigurację.
A11 3082 Błąd konfiguracji: Zdalne sterowanie nie jest używane.
3082 Ob. grzewczego 2
Sprawdzić konfigurację. U układzie znajduje się zdalne sterowanie, które nie jest używane w wybranym ustawieniu.Zmienić konfigurację.
A11 3083 Błąd konfiguracji: Zdalne sterowanie nie jest używane.
3083 Ob. grzewczego 3
Sprawdzić konfigurację. U układzie znajduje się zdalne sterowanie, które nie jest używane w wybranym ustawieniu.Zmienić konfigurację.
A11 3084 Błąd konfiguracji: Zdalne sterowanie nie jest używane.
3084 Ob. grzewczego 4
Sprawdzić konfigurację. U układzie znajduje się zdalne sterowanie, które nie jest używane w wybranym ustawieniu.Zmienić konfigurację.
A11 3085 Błąd konfiguracji: Zdalne sterowanie nie jest używane.
3085 Ob. grzewczego 5
Sprawdzić konfigurację. U układzie znajduje się zdalne sterowanie, które nie jest używane w wybranym ustawieniu.Zmienić konfigurację.
A11 3086 Błąd konfiguracji: Zdalne sterowanie nie jest używane.
3086 Ob. grzewczego 6
Sprawdzić konfigurację. U układzie znajduje się zdalne sterowanie, które nie jest używane w wybranym ustawieniu.Zmienić konfigurację.
A11 4001 Błąd konfiguracji: moduł ciepłej wody. Urządzenie i regulator są niezgodne.Sprawdzić konfigurację. Sprzeczne konfiguracje zapisane w układzie elektronicznym urządzenia i regulatorze systemu.Zmienić konfigurację.
A11 4011 / A11 4012 Brak komunikacji z modułem c.w.u. 4011 system przygotowania ciepłej wody 1.
4012 system przygotowania ciepłej wody 2
Sprawdzić przewód EMS łączący z modułem c.w.u. pod kątem uszkodzeń. Napięcie w magistrali musi wynosić 12 do 15 VDCZmienić konfigurację.
Wymienić uszkodzone kable.
A11 4021 A11 402 Brak konfiguracji moduł c.w.u. nie jest używany 4021 system przygotowania ciepłej wody 1.
4022 system przygotowania ciepłej wody 22
Sprawdzić konfigurację ( ustawienie adresu w module ). W układzie znajduje się moduł c.w.u. który nie jest używany w wybranym ustawieniu.Zmienić konfigurację.
A11 6001 Błąd konfiguracji: moduł solarny nie jest używany.Sprawdzić konfigurację ( ustawienie adresu w module ). W układzie znajduje się moduł solarny który nie jest używany w wybranym ustawieniu.Zmienić konfigurację.
A12 815 Uszkodzony czujnik temp. sprzęgła hydraulicznego.Sprawdzić przewód łączący moduł sprzęgła z czujnikiem sprzęgła, czujnik sprzęgła, napięcie na zaciskach przyłączeniowych czujnika kolektora przy module sprzęgła.Jeżeli wartości nie są zgodne wymienić czujnik. Jeśli wartości czujnika są zgodne, wartości napięcia nie zgadzają się wymienić moduł sprzęgła.
A12 816 Brak komunikacji z modułem sprzęgła. Sprawdzić przewód łączący EMS w module sprzęgła jest połączony włożony. Sprawdzić biegun przewodu łączącego moduł sprzęgła z EMS Usunąć usterkę biegunowości, łączenia przewodów. ew. wymienić moduł sprzęgła.

Cerastar Smart ZWR 24- KE

A1Cerastar Smart ZWR 2 Elektroniczna pompa pracuje na sucho.Sprawdzić ciśnienie napełniania w razie koniczności uzupełnić, odpowietrzyć. Ciśnienie 1.2 a 1.5 Bara.
A2 C3 Cerastar Smart ZWR Z komory spalania wydostają się spaliny..Sprawdzić wymiennik ciepła pod kątem zanieczyszczeń.
A3 Cerastar Smart ZWR Czujnik temp. spalin nie został rozpoznany.Sprawdzić czujnik temp. spalin i kabel przyłączeniowy pod kątem przerwy w połączeniu.
A4 Cerastar Smart ZWR Z regulatora ciągu kominowego ( przerywacza spalin ) wydostają się spaliny.Sprawdzić drogę spalinową, przewód spalinowy, nawiew powietrza.
A6 Cerastar Smart ZWR Czujnik temp. w komorze spalania nierozpoznany.Sprawdzić czujnik temp. w komorze spalania i kabel przyłączeniowy pod kątem przerwania.
A7 Cerastar Smart ZWR Czujnik temp. ciepłej wody uszkodzony.Sprawdzić czujnik temp. i kabel przyłączeniowy pod kątem przerwania / zwarcia w razie potrzeby wymienić. Prawidłowo włożyć wtyczkę kodującą, w razie potrzeby wymienić wtyczkę kodującą.
A8 Cerastar Smart ZWR Przerwa komunikacyjna.Sprawdzić kabel łaczący urządzenia na magistrali BUS, w razie potrzeby wymienić. Sprawdzić regulator.
A9 Cerastar Smart ZWR Czujnik temp. c.w.u. zamontowany nieprawidłowo.Sprawdzić miejsce instalacji, w razie potrzeby zdemontować czujnik temp. i zamontować ponownie używając pasty termoprzewodzącej.
b1 Cerastar Smart ZWR Wtyczka kodująca nie rozpoznana.Prawidłowo włożyć wtyczkę kodującą, w razie potrzeby wymienić wtyczkę kodującą.
b2 / b3 Cerastar Smart ZWR Wewnętrzny błąd danych.Zresetowanie modułu Heatronik do ustawień podstawowych ( Funkcja serwisowa 8E ).
CC Cerastar Smart ZWR Czujnik temp. zewnętrznej nie rozpoznany.Sprawdzić czujnik temp. zewnętrznej i kabel przyłączeniowy pod kątem przerwy w połączeniu. W razie potrzeby wymienić. Prawidłowe podłączenie czujnika temp. zewnętrznej do zacisków A i F.
d3 Cerastar Smart ZWR Zabezpieczenie temperaturowe TB1 jest uszkodzone, zadziałało zewnętrznie, zablokowane.Sprawdzić zabezpieczenie temperaturowe i kabel przyłączeniowy pod kątem przerwania lub wystąpienia zwarcia. Zadziałało zabezpieczenie temperaturowe TB1. Brakuje mostka w kostce 8-9 lub mostka PR-PO. Odblokować zabezpieczenie temperaturowe.
d4 Cerastar Smart ZWR Gradient temp. zbyt wysoki.Sprawdzić pompę pod kątem działania, przewód obejścia, ciśnienia na układzie.
d7 Cerastar Smart ZWR Armatura gazowa jest uszkodzona.Sprawdzić kabel przyłączeniowy pod kątem przerwania / zwarcia w razie potrzeby wymienić. armaturę gazową.
E0 Cerastar Smart ZWR Auto test czujnika ciągu kominowego nie powiódł się lub przerwany.Wymienić płytę elektroniczną.
E2 Cerastar Smart ZWR Czujnik temp. zasilania uszkodzony.Sprawdzić czujnik temp. zasilania i kabel przyłączeniowy pod kątem przerwania lub wystąpienia zwarcia, w razie potrzeby wymienić.
E9 Cerastar Smart ZWR Ogranicznik bloku cieplnego zadziałał.Sprawdzić ogranicznik bloku cieplnego oraz kabel przyłączeniowy pod katem przerwy/ zwarcia. Ciśnienie w instalacji, pompy pod kątem działania, bezpiecznik na płycie głównej, odpowietrzyć kocioł, ogranicznik temp. wymienić.
EA Cerastar Smart ZWR Nie wykryto płomienia.Sprawdzić czy kurki gazowe są otwarte, ciśnienie gazu na przyłączu statyczne i dynamiczne ew. skorygować ustawienia gazu, elektrody zapłonową i kontrolną ( jonizacyjna ) przewody. Oczyścić blok cieplny. w razie potrzeby wymienić armaturę gazową.
FO F0 Cerastar Smart ZWR Usterka wewnętrzna.Nacisnąć i przytrzymać przycisk reset do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się - - po zwolnieniu przycisku urządzenie uruchomi się ponownie. Sprawdzić i ew. skorygować ustawienie gazu.
F1 Cerastar Smart ZWR Wewnętrzny błąd danych.Zresetować moduł Heatronik do ustawień fabrycznych funkcja 8E.
F7 Cerastar Smart ZWR Płomień jest wykryty przy wyłączonym palniku.Sprawdzić elektrody, system spalinowy w razie potrzeby oczyścić, czy płyta główna nie jest wilgotna w razie potrzeby wysuszyć.
FA Cerastar Smart ZWR Płomień jest wykryty przy odcięciu dopływu gazu.Sprawdzić, ew. wymienić armaturę gazową, elektrody w razie potrzeby oczyścić, system spalinowy.
FD Cerastar Smart ZWR Przycisk reset został naciśnięty przypadkiem.Nacisnąć i przytrzymać przycisk reset do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się --. Sprawdzić wiązkę kablową do ogranicznika temp. bloku cieplnego oraz armaturę gazową pod kątem zwarcia z masą.
Cerastar Smart ZWR Wywołanie funkcji serwisowych pierwszy poziom. 1. Nacisnąć i przytrzymać 5sek. przycisk ( kluczyk ) na wyświetlaczu pojawi się - ( jedna kreska ). zwolnić przycisk gdy się tylko zaświeci. Pojawi się cyfra np. 1.A. Naciskać przyciski funkcja eco w w górę; funkcja serwisowa w dół. Naciskając w dół pokazują się wartości poziomu od 1A do 7F. Zapisanie wartość w pamięci. Nacisnąć przycisk ( Kominiarz ) nie dłużej niż 3sek. aż pokaże się nawias [ ]1.A Maksymalna moc grzewcza c.o.
1 B maksymalna moc c.w.u.
1 E Tryb załączania pompy.
2. b Maks. temp. zasilania.
3.b Blokada cyklu.
Cerastar Smart ZWR Wywołanie funkcji serwisowych pierwszy drugi 2. Nacisnąć i przytrzymać 5sek. przycisk ( kluczyk ) na wyświetlaczu pojawi się - ( jedna kreska ). zwolnić przycisk gdy się tylko zaświeci. Pojawi się cyfra np. 1.A. Jednocześnie nacisnąć dwa przyciski przez 3 sek. przyciski funkcja eco ^ funkcja serwisowa. > Naciskając w dół pokazują się wartości poziomu od 8.A do C.F. Zapisanie wartości w pamięci.
Nacisnąć przycisk ( Kominiarz ) nie dłużej niż 3sek. aż pokaże się nawias [ ]

Cerapur GC 2200, 2300, 9000, 5700

Kod błęduOpis
214 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Wentylator jest wyłączony w czasie bezpieczeństwa. Sprawdzić urządzenie ew. wyłączyć je, sprawdzić napięcie sieciowe.
224 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Zadziałał ogranicznik temperatury spalin lub ogranicznik temp. bloku cieplnego. Sprawdzić; zawory w obiegu grzewczym czy są otwarte, ciśnienie wody w obiegu grzewczym, odpowietrzyć urządzenie, zablokowany silnik pompy.
227 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Nie wykryto płomienia. Sprawdzić; czy zawory gazowe są otwarte, ciśnienie gazu na przyłączu, elektrody z kablem, instalację spalinową, syfon kondensatu zanieczyszczony.
228 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Sygnał płomienia mimo włączonego palnika. Sprawdzić; czy jest płomień, elektrody z okablowaniem, armaturę gazową, wymienić elektronikę urządzenia.
229 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Płomień zgasł podczas pracy palnika. Sprawdzić; Zawory odcinające gazowe, zmierzyć ciśnienie gazu na przyłączu, armatury gazowej, ustawić wartość nastawczą przy najmniejszej mocy kotła, przewód zapłonowy pod kątem uszkodzeń, sprawdzić przewód powietrzno-spalinowy.
233 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka wtyczki kodującej lub elektroniki. Sprawdzić; czy wtyczka kodująca jest zainstalowana, ew. wymienić elektronikę urządzenia.
234 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka elektryczna armatury gazowej; Sprawdzić kabel przyłączeniowy armatury gazowej, ew. wymienić.
235 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Konflikt wersji elektroniki urządzenia/ wtyczka kodująca. Sprawdzić wersję oprogramowania, wtyczki kodującej.
237 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka systemowa. Wymienić wtyczkę kodującą ew. elektronikę.
238 245 249 250 251 252 253 254 258 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterk systemowa elektroniki urządzenia. Zresetować elektronikę w urządzeniu, sprawdzić przyłącza elektryczne ew. wymienić elektronikę.
258 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Błąd wewnętrzny sterownika. Zresetować sterownik, sprawdzić przyłącza elektryczne ew. wymienić sterownik.
259 262 263 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka systemowa elektroniki urządzenia. Zresetować elektronikę urządzenia, sprawdzić przyłącze elektryczne ew. wymienić elektronikę.
269 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Kontrola płomienia. Zresetować urządzenie ew. wymienić elektronikę.
273 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Przerwanie pracy, kontrolka bezpieczeństwa po 24 godzinach pracy ciągłej.
275 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Wykryto testową wtyczkę kodującą.
306 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Płomień jest wykryty po odcięciu gazu. Sprawdzić elektrody, kabel przyłączeniowy razie potrzeby wymienić armaturę gazową lub elektronikę urządzenia.
360 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Nieprawidłowa wtyczka kodująca. Sprawdzić wtyczkę kodującą ew. wymienić.
362 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch. Wykryto serwisową wtyczkę kodującą. Sprawdzić wtyczkę kodującą ew. wymienić.
363 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka systemowa elektroniki urządzenia; błąd podczas testu sygnału jonizacji. Zresetować urządzenie ew. wymienić
364 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Zawór elektroniczny EV 2 jest nieszczelny. Sprawdzić; elektrody, kabel przyłączeniowy w razie potrzeby wymienić armaturę gazową lub elektronikę.
365 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Zawór elektroniczny EV1 jest nieszczelny. jak kod 364.
604 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka systemowa automatu palnikowego. Zresetować urządzenie, jeżeli usterka utrzymuje się po resecie automat palnikowy jest uszkodzony i należy wymienić.
815 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Czujnik temperatury sprzęgła hydraulicznego jest uszkodzony. Sprawdzić przyłącze czujnika temp. czy znajduje się na właściwym miejscu, ew. wymienić.
1013 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Osiągnięto maksymalny czas zapłonu. Sprawdzić ciśnienie wody, czujnik ciśnienia ew. wymienić.
1017 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Ciśnienie wody zbyt niskie. Jak kod 1013.
1018 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Interwał czasowy między przeglądamy został osiągnięty. Przeprowadzić przegląd kotła, zresetować usterkę niepowodującą zablokowania ( wymagane )4 A4 wskazanie serwisowe. Liczby godzin 4 A5. 4A6 czasu pracy.
1021 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Czujnik temp. ciepłej wody uszkodzony. Sprawdzić wtyczkę, miejsce czujnika, sprawdzić wartości czujnika np. temp 20C wartość 12 657 omów.
1023 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Osiągnięty maksymalny czas pracy włącznie z czasem czuwania. Przeprowadzić przegląd kotła.
1065 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Czujnik ciśnienia jest uszkodzony lub nie został uszkodzony. Sprawdzić wtyczkę, kabel przyłączeniowy.
1068 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Czujnik temp. zewnętrzny lub sonda lambda uszkodzona. Problem styku, ew. wymienić.
1073 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Zwarcie czujnika temp. zasilania. Sprawdzić czujnik temp zasilania, kabel przyłączeniowy pod kątem zwarcia, ew. wymienić.
1074 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Brak sygnału czujnika zasilania. Sprawdzić wtyczkę ew. podłączyć prawidłowo, czujnik temp zasilania, kabel przyłączeniowy, ew. wymienić czujnik.
1075 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Zwarcie ogranicznika bloku cieplnego. Sprawdzić wtyczkę,, kable ogranicznika temp. ew. wymienić
1076 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Brak sygnału ogranicznika bloku cieplnego. Jak kod 1075.
2085 2908 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Wewnętrzna usterka w automacie palnikowym. Zresetować urządzenieJeżeli usterka utrzymuje się po resetowaniu wymienić automat palnikowy.
2910 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka w instalacji spalinowej. Sprawdzić czy przekrój spalinowy jest drożny ew. usunąć osady.
2915 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka systemowa elektroniki urządzenia. Zresetować urządzenie. Jeśli usterka po resecie utrzymuje się należy wymienić.
2920 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka kontroli płomienia. Sprawdzić elektrody, kabel przyłączeniowy .
2921 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Urządzenie jest w trybie testowym. Funkcja serwisowa menu 5 A1 maksymalna temp. zasilania., A2 maksymalna temp. c.w.u., A3 minimalna znamionowa moc cieplna.
2923 2924 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka systemowa elektroniki urządzenia. Zresetować urządzenie Menu 4 F1 do ustawień podstawowych. 4 F2 Resetowanie wskazania usterek. Jeżeli usterka utrzymuje się należy wymienić elektronikę.
2925 2926 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka systemowa elektroniki urządzenia.
2927 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Nie wykryto płomienia podczas pracy. Sprawdzić zawory gazowe czy są otwarte, Zmierzyć ciśnienie gazu statyczne, dynamiczne, wartości nastawcze mocy przy najmniejszej wydajności, instalację przewodu powietrzno-spalinowego, blok cieplny, syfon po stronie zanieczyszczeń.
2928 2930 2931 2940 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Wewnętrzna usterka w automacie palnikowym. Zresetować urządzenie. Usterka systemowa elektroniki urządzenia. Zresetować urządzenie Menu 4 F1 do ustawień podstawowych. 4 F2 Resetowanie wskazania usterek.
Jeżeli usterka utrzymuje się automat palników jest uszkodzony.
2941 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Zbyt słaby strumień przepływu w urządzeniu grzewczym. Sprawdzić wtyczkę czujnika temp. zasilania, czujnik temp zasilania, czy jest zablokowana pompa,, ciśnienie wody w urządzeniu.
2946 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Nieprawidłowa wtyczka kodująca. Sprawdzić wtyczkę kodującą ew. wymienić ją.
2947 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Zabezpieczenie pompy przed blokadą zostało aktywowane. Funkcja zatrzymuje się automatycznie.
2948 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Brak sygnału płomienia przy małej wydajności. Sprawdzić ustawienia CO2
2949 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Brak sygnału płomienia przy dużej wydajności. Po płukaniu palnik jest automatycznie uruchamiany. Sprawdzić uszczelki palnika ew. wymienić, zmniejszyć wydajność.
2950 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Brak sygnału płomienia po procesie uruchamiania.Sprawdzić i ewentualnie skorygować stosunek ilości gazu do powietrza.
2955 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Ustawione parametry do kinfigiracji hydraulicznej nie są obsługiwane przez urządzenie grzewcze. Sprawdzić konfigurację hydrauliczną ew. skonfigurować.
2956 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Konfiguracja na urządzeniu grzewczym została skonfigurowana.
2957 2958 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka systemowa elektroniki urządzenia. Zresetować elektronikę urządzenia. Menu 4 Resetowanie do ustawień podstawowych 4F1 }Sprawdzić przyłącza elektryczne, ew. wymienić elektronikę.
2959 2960 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Usterka systemowa elektroniki urządzenia. Zaktualizować wtyczkę kodującą.
2961 2962 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Brak sygnału z wentylatora. Sprawdzić urządzenie, ew wyłączyć je, sprawdzić napięcie sieciowe.
2963 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Sygnał ogranicznika temperatury bloku cieplnego znajduje się poza zakresem. Sprawdzić ogranicznik temp. bloku cieplnego, czujnik temp. zasilania, wtyczkę, kabel przyłączeniowy.
2964 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Zbyt mały strumień przepływu w bloku cieplnym. Sprawdzić czujnik temp. zasilania, ciśnienie wody, pompę, zaworu obiegu grzewczego.
2965 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Zbyt wysoka temp. zasilania. Sprawdzić ciśnienie wody, pompę, zawór w obiegu grzewczym # drogowy, otwarte zawory w układzie c.o.
2966 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Zbyt szybki wzrost temp. zasilania w bloku cieplnym. Jak kod 2965.
2967 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Różnica temp. między czujnikiem temp. zasilania a ogranicznikiem temp. bloku cieplnego jest zbyt duża. Jak kod 2965 2966
2971 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Zbyt niskie ciśnienie robocze. Odpowietrzyć instalację grzewczą, sprawdzić ciśnienie wody, czujnik ciśnienia.
2972 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Napięcie sieciowe jest zbyt niskie.
200 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Kocioł znajduje się w trybie pracy grzewczej.
201 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Kocioł znajduje się w trybie przygotowania c.w.u.
202 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Urządzenie znajduje się w programie optymalizacji, faza oczekiwania, Interwał czasowy do ponownego włączenia. Funkcja serwisowa 3B2
203 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Tryb gotowości do pracy nie ma zapotrzebowania ciepła.
204 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Aktualna temp. zasilania jest wyższa niż zadana , palnik został wyłączony.
207 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Ciśnienie robocze jest zbyt niskie, niższe niż 02 bar. Napełnić instalację grzewczą do 1.5 Bar , sprawdzić naczynie wzbiorcze, instalację grzewczą.
208 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Kocioł znajduje się w trybie kominiarza lub w trybie serwisowym.
210 Cerapur GC 2200 GC 2300 Bosch.Temp. zmierzona przez czujnik temp. spalin jest zbyt wysoka. Sprawdzić działanie czujnika spalin, pod kątem zanieczyszczeń. w razie konieczności przeprowadzić konserwację urządzenia.
212 9000 Czujnik temp. zasilania i czujnik bezpieczeństwa mierzy zbyt szybki przyrost temp. Sprawdzić ciśnienie robocze, odpowietrzyć instalację c.o. działanie pompy.

213 9000 Czujnik temp. zasilania i powrotu mierzy zbyt szybki przyrost temp. Jak kod błędu 212.
215 9000 Wentylator pracuje zbyt szybko. Sprawdzić instalację spalinową w razie potrzeby oczyścić lub dokonać naprawy.
216 9000 Wentylator pracuje zbyt wolno. Sprawdzić kabel wentylatora, wtyczkę, wentylator pod kątem zabrudzeń i zablokowania.
217 9000 Wentylator pracuje nieregularnie podczas fazy rozruchu. Sprawdzić podłączenie automatu palnikowego, jak kod błędu 216.
218 GC 9000 Temperatura zmierzona przez czujnik temperatury jest wyższa niż 105C. Sprawdzić ciśnienie robocze, odpowietrzyć instalację, działanie pompy, czujnika temp zasilania.
219 GC 9000 Czujnik temp. bezpieczeństwa mierzy temp. powyżej 105C. Sprawdzić jak kod błędu 218.
220 GC 9000 Zwarcie czujnika temp. bezpieczeństwa lub zmierzona temp. wody jest powyżej 130C. Jak kod błędu 219.
221 GC 9000 Przerwane zestyki czujniki temp. bezpieczeństwa.
222 GC 9000 Zestyki czujnika temp. na zasilaniu uległy zwarciu. Sprawdzić połączenia wtykowe czujnika temp. zasilania, wymienić czujnik temp. bezpieczeństwa.
231 GC 9000 Przerwanie napięcia zasilania podczas usterki nieprzemijającej. Ponownie uruchomić urządzenie ( reset )
232 GC 9000 Zewnętrzy zestyk przyłączający jest otwarty. Sprawdzić mostek na przyłączu zewnętrznego czujnika przełączającego.
238 GC 9000 Kabel przyłączeniowy armatury gazowej, armatura gazowa lub urządzenie sterujące są uszkodzone. Sprawdzić okablowanie ew. wymienić.
239 259 GC 9000 Usterka wewnętrzna. Wymienić wtyczkę kodującą lub urządzenie sterujące.
260 GC 9000 Po uruchomieniu palnika czujnik temp. na zasileniu nie odnotowuje wzrostu temp. Sprawdzić cisnienie robocze, odpowietrzyć instalację, okablowanie czujnika temp, działanie pompy.
264 GC 9000 Awaria wentylatora. Sprawdzić okablowanie i podłączenie wtykowe wentylatora oraz pod względem zanieczyszczeń.
265 GC 9000 Tryb zał/wył.; zapotrzebowanie jest mniejsze niż minimalna moc cieplna urzadzenia.
270 GC 9000 Kocił zwiększa moc.
273 GC 9000 Palnik i wentylator pracowały nieorzerwanie przez 24Godziny. W celu bezpieczeństwa będą wyłączone na krótki czas z rozruchu.
276 GC 9000 Temperatura czujnika temperatury zasilania >95C. Sprawdzić ciśnienie robocze w instalacji c.o. , sprawdzić zawory czy są otwarte na układzie c.o., ustawić pompę na tryb ciągłej pracy, czy nie jest uszkodzona.
280 GC 9000 Błąd czasowy przy próbie ponownego rozruchu. Sprawdzić elektryczne gniazda wtykowe i okablowanie do urządzenia sterującego. w razie potrzeby wymienić urządzenie sterujące.
282 GC 9000 Brak sygnału zwrotnego prędkości obrotowej pompy obiegu grzewczego.
283 GC 9000 Start palnika.
284 GC 9000 Pierwszy czas bezpieczeństwa. Armatura gazowa jest otwierana.
290 GC 9000 Usterka wewnętrzna. Nacisnąć jednocześnie przycisk OK i przycisk Reset. Kocioł uruchamia się ponownie wskazywana jest temp. zasilania. Sprawdzić elektryczne gniazda wtykowe, okablowanie, przewody zapłonowe, Skorygować stosunek gazu do powietrza. ew. wymienić urządzenie sterujące.
330 GC 9000 Uszkodzony zewnętrzny czujnik temp. zasilania. ( sprzęgło hydrauliczne ). Sprawdzić czujnik temperatury, kabel przyłączeniowy pod kątem zwarcia.
350 / 222 GC 900 Czujnik temp. zasilania ( zwarcie )uszkodzony. Sprawdzić czujnik temp. i kabel przyłączeniowy pod kątem zwarcia.
351 / 223 GC 9000 Czujnik temperatury zasilania uszkodzony ( przerwa ) Kod jak 350 i 222.
1011 GC 9000 Czujnik temp. c.w.u. jest uszkodzony. Zdjąć kabel czujnika temp. i sprawdzić czujnik. Sprawdzić kabel pod kątem przyłączeniowym, zwarcia.
1012 GC 9000 Uszkodzony czujnik podgrzewacza. Jak kod 1011
Wartości, parametry czujników ,temp. zasilania i c.w.u. oporność. Bosch Junkers.temp. 10C 20 247; 15C 15 950; 20C 12 657; 25C 10 1115; 30C 8 130; 35C 6 589; 40C 5 367; 45C 4 398; 50C 3 624
Wartości, parametry czujników temp. zewnętrznej. Bosch Junkers-20C 2 360; -10C 1 650; 0C 1 122; 10C 759; 20C 515; 30C 354; 40C 247.
8L 534 GC 7000F z modułem SAFeBrak ciśnienia gazu jest sprawdzane kilkakrotnie ( 3x na godzinę) Niepoprawne ciśnienie gazu lub braku gazu.. Palnik zostanie zablokowany.
227/ 229 lub 6A/ 6LJeżeli ciśnienie gazu jest poza zakresem . kocioł zostanie zablokowany po 5 próbach nieudanych. ( Junkers Cerapur Naxx-3 z modułem ACU=MH)