Vaillant

Kod błędu Opis
F.0Przerwa w obwodzie czujnika zasilania (NTC)
F.1Przerwa w obwodzie czujnika powrotu (NTC)
F.2Przerwa w obwodzie - NTC ładowania zasobnika (VSC)
F.3Przerwa w obwodzie - NTC zasobnika (VSC)
F.4Przerwa w obwodzie - czujnik kolektora (auroCOMPACT)
F.5Przerwa w obwodzie - czujnik spalin (zewnętrzny)
F.6Przerwa w obwodzie - czujnik spalin (wewnętrzny)
F.7Przerwa w obw. - czujnik powrotu solar. (auroCOMPACT)
F.8Przerwa w obw. - czujnik dolny zasobn. (auroCOMPACT)
F.10Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zasilania
F.11Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury powrotu
F.12Zwarcie w obwodzie - NTC lądowania zasobnika (VSC)
F.13Zwarcie w obwodzie - NTC zasobnika lub ciepłego startu
F.14Zwarcie w obwodzie - czujnik kolektora (auroCOMPACT)
F.15Zwarcie w obwodzie - czujnik spalin (zewnętrzny)
F.16Zwarcie w obwodzie - czujnik spaiin (wewnętrzny)
F.17Zwarcie w obw. - czujnik powrotu solar. (auroCOMPACT)
F.18Zwarcie w obw. - czujnik dolny zasobn. (auroCOMPACT)
F.20Zadziałał ogranicznik przegrzewu
F.22Praca na sucho
F.23Brak wody - zbyt duża różnica temperatur między zasilaniem i powrotem
F.24Brak wody - zbyt szybki wzrost temperatury zasilania
F.25Brak przepływu prądu do zespołu palnika - ecoTEC
F.26Siinik krokowy zespołu gazowego - niewłaściwy prąd
F.27 Obcy płomień: elektroda jonizacyjna stwierdza obecność płomienia pomimo wyłączenia zaworu gazowego
F.28Kotła grzewczego nie można uruchomić: bezskuteczne próby zapłonu podczas rozruchu:
F.29Płomień gaśnie podczas pracy, a następujące po tym próby zapłonu są bezskuteczne
F.32Odchyłka prędkości obrotowej wentylatora lub brak sygnału zwrotnego z wentylatora - Eco
F.33Brak sygnału z presostatu przez 30 min - Turbo, VKO/3
F.35 Usterka w systemie powietrzno-spalinowym - Eco
F.36Blokada przez czujnik spalin (po 3 wyłączeniach)
F.37 Za wysokie lub za niskie obroty wentylatora
F.42Zwarcie w oporniku kodującym - VKK/4, VKO/3
F.43Przerwa w oporniku kodującym - VKK/4, VKO/3
F.49Magistrala eBUS - napięcie zbyt niskie lub brak napięcia
F.50 Wyłączenie przez czujnik ciśnienia spaiin - VKK/4, VKO/3
F.58Brak sygnału zwrotnego od podgrzewacza oleju (VKO)
F 60/61Usterki sterowania zaworem gazowym (olejowym VKO/3)
F.62Opóźnienie wyłączenia zaworu gazowego
F.63Uszkodzona pamięć EEPROM
F.64Usterka elektroniki lub czujników temperatury
F.65Zbyt wysoka temperatura elektroniki
F.67Sygnał detektora płomienia poza zakresem (0 V - 5 V)
F.70Brak obowiązującej wartości wariantu wyświetlacza i/lub kotła