Junkers

Kod błęduOpis
A1Suchy bieg pompy z płynną regulacją elektroniczną--sprawdzić ciśnienie w inst.c.o.
A1Spaliny -NTC- przerywacz ciągu poniżej - 8 °C
A2Wypływ spalin (przerywacz ciągu), zwarcie NTC.- temperatura spalin >120C
A2Wypływ spalin (komora spalania).-oczyść blok cieplny, spr.NTC
A3NTC- spalin (przerwa lub zwarcie).= Sprawdzić czujnik NTC lub kabel przyłączeniowy.
A4Wypływ spalin (przerywacz ciągu).-Sprawdzić ciąg kominowy, drogę spalin, Temp,spalin >120C
A5NTC 2-zasobnika.- Sprawdzić ew. wymienić NTC
A5NTC- podtrzymania ciepła, NTC 2 zasobnika. Sprawdzić ewentualnie wymienić NTC za
A6NTC- spalin Sprawdzić wtyczkę kodującą,NTC spalin.
A6NTC- spalin (komora spalania). Sprawdzić nastawę gazu, ciąg kominowy, oczyścić blok cieplny, sp. NTC.
A7Ciepła woda - NTC. Sprawdzić NTC, wiązkę przewodów.
A7NTC spalin (komora spalania). Przerwa w obwodzie czujnika NTC c.w.u.
A8Przerwana komunikacja CAN. Sprawdzić kabel łączący z regulatorem, Bus-moduł, regulator, ew. wymienić.
AOBłąd wewnętrzny.
A8Błąd- Can-Bus, komunikacja orzerwana
A9Zadziałał ogranicznik. Sprawdzić ciśnienie napełniania, pompę, zawór przełączeniowy.
AAUsterka zapłonu na module głównym. Sprawdzić kabel zapłonu.
AAPrzekroczona różnica temperatur między NTC- zasilania a NTC c.w.u. Sprawdzić czujniki NTC. wymiennik ciepła (zakamieniony ), turbinę.
AbNTC- zasobnika c.w.u. ma zwarcie. Sprawdzić ew. wymienić NTC.
ACBrak sygnału między TA 210E/TA 211E lub RAM i płytą główną. Nie rozpoznany regulator ogrzewania. Sprawdzić przewód połączeniowy między płytą główną a regulatorem TA 210E/TA211E, lub modułem Bus.
AdNTC zasobnika - nie rozpoznane. Sprawdzić lub wymienić NTC
AdNTC- zasobnika, NTC 1-zasobnika ma zwarcie lub przerwę.
AEPrzekroczona wartość graniczna NTC- temperatury spalin. Sprawdzić drogę powietrzną.
AFNTC- temperatury spalin uszkodzony.Sprawdzić NTC, wiązkę kabli.
b1Wtyczka kodująca nie rozpoznana. Właściwie umieścić lub wymienić wtyczkę kodującą.
b1Wtyczka kodująca nie rozpoznana
b2Luźny styk wtyczki kodującej. Jak jw.b1.
b3Błąd wewnętrzny. Wymienić moduł główny.
b4Błąd kontaktu wtyczki kodującej. Wymienić wtyczkę kodującą.
b5Za szybki wzrost temperatury na zasilaniu. Sprawdzić strumień wody w obiegu za niskie ciśnienie w systemie.
b7 b8 b9Błąd wewnętrzny. Wymienić moduł główny.
bA bbBłąd wewnętrzny. Wymienić moduł główny.
b2-b3Wewnętrzny błąd danych.
C6Za niska liczba obrotów wentylatora. Sprawdzić presostat, wentylator ikable elektryczne.
CCCzujnik temperatury zewnętrznej nie rozpoznany. Sprawdzić moduł bus, czujniki temp.zewnętrznej, kabel, wyświetlacz tekstowy.
CEZa niskie ciśnienie w instalacji.
CFCzujnik ciśnienia.
d1Blokada przez LSM. Sprawdzić mostek w LSM, podłączenie kabli, czy działa ogranicznik temp. ogrzewania podłogowego TB1.
d2,d3Błędny tryb pracy pompy. Nastawić przełącznik na 3. d3 Zaciski 8-9 otwarte. Sp. mostek.Sprawdzić dodatkowy czujnik nadzorujący.
d4, d7Wyłączenie przez nadzorujący czujnik temp. Sprawdzić pompę zawór przesterowujący NTC zasilania. d7.Czas trwania zapłonu przez 4S. Sp.elektrodę jonizacyjną,kabel.
E2NTC - zasilania. Sprawdzić ew. wymienić czujnik NTC i lub kabel.
E4Za mały za duży prąd jonizacji. Sprawdzić elektrodę jonizacji, moduł sieciowy.
E9Zadziałał ogranicznik temperatury (STB). Sprawdzić NTC zasilania, pompę, ciśnienie w instalacji, odpowietrzyć kocioł, czujnik minimalnego ciśnienia.
EA, EbPłomień nie rozpoznany. Sprawdzić elektrodę zapłonową, jonizacyjną, czy zawór gazowy otwarty, moduł sieciowy, rurę spalinową. Eb. Spr.elektrodę jonizacyjną, armaturę gazową, zabrudzenie, ciśnienie dynamiczne.
FOBłąd wewnętrzny. Sprawdzić płytę główną , podłączenie przewodów zapłonowych, RAM, modułów magistrali. Wymienić płytę główną, przewody magistrali.
F1do F6Wewnętrzny błąd danych. Sprawdzić armaturę gazową, płytę główną.
F7Błędny sygnał jonizacji, płomień rozpoznany, pomimo wyłączenia urządzenia. Sprawdzić elektrodę jonizacyjną z kablem. Wilgotność na płycie głównej, czy prawidłowe odprowadzenie spalin.
FAPo wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień. Sprawdzić ew.wymienić armaturę gazową, Oczyścić syfon kondensatu, elektrody, kable, system spalin.
FdPrzycisk „reset” został przypadkowo wciśnięty. Ponownie nacisnąć przycisk reset, Sprawdzić podłączenie kabli armatury gazowej, STB.
99Temperatura zasilania >99C Za szybki wzrost temperatury .Sprawdzić zawór przesterowujący , pompę, NTC zasilania, przełącznik wodny.
1 AOBłąd wewnętrzny.
C1Presostat (Pn) otwarty podczas pracy lub za mała liczba obrotów. Sprawdzić presostat, wężyki ciśnieniowe, wentylator, drogę powietrzną.
C2Presostat (PH) otwiera się podczas pracy. . Jw. C1
C3Kontakt presostatu otwarty. Sprawdzić presostat, wężyki ciśnieniowe, wentylator.
C4Presostat nie otwiera się. Jw. C3.
C5Kontakt presostatu pozostaje zamknięty. Jw. C3.
C6,C7Presostat (Pn) otwarty. Jw.C1
C9Przerwany przepływ informacji między modułem głównym a TA 210 E/TA 211 E. Sprawdzić przewód połączeniowy.
Kontakt presostatu otwarty
CAZbyt duża,wysoka liczba obrotowa turbinki. Sprawdzić turbinkę.
CA
CbBłąd wewnętrzny TA 210 E. Wymienić TA 210E
CCPrzerwa w czujniku temp. zewnętrznej. Sprawdzić moduł Bus, czujnik temp. zewnętrznej, kabel wyświetlacz, TA 210E/ TA 211E
CdCzujnik temperatury spalin. Sprawdzić nastawy gazu, ciąg kominowy, oczyścić blok cieplny.
d1Blokada przez LSM. Sprawdzić mostek LSM, podłączenie kabli, czy zadziałał ogranicznik temp.
d2Błędny tryb pracy pompy (TA 210 E). Nastawić przełącznik 3.
d3Zaciski 8-9 otwarte (brak mostka). Sprawdzić dodatkowy czujnik STB, mostek 8-9.
d4Wyłączenie przez nadzorujący czujnik temperatury. Sprawdzić pompę, zawór przesterowujący, NTC- zasilania.
d7Czas trwania zapłonu dłuższy niż 4 s.Sprawdzić elektrodę jonizacyjną, kabel zapłonowy.
d8Błąd wewnętrzny. Wymienić moduł główny.
d9Błędna część sieciowa, brak przekaźnika do wentylatora.Wymienić moduł sieciowy (3 ci przekażnik )
ddBłąd podczas ładowania zasobnika.Sprawdzić czujnik NTC zasobnika i c.o. poprawność zamontowania.
dd, dFBłąd podczas ładowania zasobnika. Sprawdzić czujnik NTC zasobnika i C.O. poprawność ich zamontowania. df. Zmiana wskażników. Oczyścić jednostkę palnika, przeprowadzić przegląd, oczyścić filtr.
EOBłąd wewnętrzny. Sprawdzić ew.wymienić płytę główną, regulator.
E2Przerwa NTC- zasilania. Sprawdzić ew. wymienić czujnik NTC, kabel.
E3Zawór magnetyczny armatury gazowej nie został zablokowany przez LSM. Sprawdzić LSM, przewód doprowadzający.
E4Za mały za duży prąd jonizacji. Sprawdzić elektrodę jonizacyjną, moduł sieciowy.
E5NTC- zasilania na palniku.( wyłączenie nadzorujące powyżej 95C ). Sprawdzić blok cieolny, NTC, pompę, ciśnienie w instalacji.
E5NTC- zasilania na palniku, (wyłączenie nadzorujące > 95 °C)
Jw.E5
E6Błędny sygnał jonizacji. Sprawdzić elektrodę jonizacyjną, moduł sieciowy.
E7
E7NTC- zasilania na palniku, zwarcie, przerwa. Wymienić NTC.
E8Napięcie na zaworze magnetycznym 1 bez zapotrzebowania na ciepło. Sp.moduł główny, wiązkę kabli.
E8Czujnik minimalnego ciśnienia otwarty, zabrudzony. Sp. przełącznik ciśnienia. ciśnienie w instalacji<03 bar.
E9Zadziałał lub uszkodzony ogranicznik temperatury (STB), Sprawdzić NTC -zasilania, pompę, ciśnienie w instalacji c.o.odpowietrzyć kocioł.
E9Czujnik minimalnego ciśnienia otwarty, zabrudzony. jw. E9
EABrak prądu jonizacji Nie rozpoznany płomień. Sprawdzić elektrodę zapłonową, jonizacyjną, czy zawór gazowy otwarty, armatura gazowa, moduł sieciowy.
EbPłomień zgasł podczas pracy. Zbrudzony , przeprowadzić przegląd, sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu dynamiczne.
ECOgranicznik temperatury (STB) wyłączony, uszkodzony. Sprawdzić NTC zasilania, pompę, ciśnienie w instalacji c.o. czujnik minimalnego ciśnienia.
EdBłąd wewnętrzny. Sprawdzić zawór magnetyczny, moduł główny.
E3Zawór magnetyczny armatury gazowej nie został zablokowany przez LSM. Sprawdzić LSM, przewody.
EOBłąd wewnętrzny. Sprawdzić ew.wymienić płytę główną, regulator.
EdNapięcie na zaworze magnetycznym 1 przed rozpoczęciem zapłonu
EENapięcie na zaworze magnetycznym 1 lub 2, lub zawór regulacyjny po wyłączeniu. Sprawdzić połączenie przewodu do armatury gazowej, moduł główny.
EENapięcie na zaworze magnetycznym 1 lub 2, lub zawór regulacyjny po wyłączeniu
FOBłąd wewnętrzny.Sprawdzić płytę główną, połączenia wtykowe przewodów zapłonowych, RAM i moduł magistrali.Wymienić moduł główny.
F1 do F6Błąd wewnętrzny Sprawdzić armaturę gazową, płytę główną.
F7Błędny sygnał jonizacji, pomimo wyłączenia urządzenia rozpoznany płomień. Sprawdzić elektrodę jonizacyjną,z kablem, wilgotność na płycie głównej.
F8Wyłączenie - błąd wewnętrzny. sprawdzić przełącznik ochronny, moduł główny.
F9Błąd wewnętrzny. Sprawdzić moduł główny, moduł sieciowy.
FA FbPrąd jonizacji pozostaje po wyłączeniu regulacyjnym. Sprawdzić armaturę gazową, lub wymienićpłytę główną, syfon kondensatu, elektrody, odprowadzenie spalin.
FCBłąd przy rozpoznaniu modułu tekstowego, usterka w module tekstowym. Sprawdzić kabel połączeniowy, moduł Bus, płytę główną.
FdPrzypadkowe naciśnięcie przycisku resetującego Błędny test automatu zapłonowego GFA podczas postoju.Ponownie wciśnij przycisk resetujący, wymienić płytę główną.
FEBłąd wewnętrzny. Sprawdzić moduł główny, moduł sieciowy.
P1 - P5Błąd wewnętrzny. Sprawdzić bezpiecznik, moduł główny, przewód ochronny, przewód zapłonowy.
P1Nie nastąpiła inicjalizacja.
P2, P3, PI...Nie nastąpiła inicjalizacja
00NTC-c.w.u.
99Temp. zasilania > 99 °C
99Brak wskazań
99Migający punkt dziesiętny
d8, d9Błąd wewnętrzny. Wymienić moduł główny. d9. Błędna część sieciowa. Wymienić moduł sieciowy.
dd, df.Błąd podczas ładowania zasobnika. Sprawdzić czujnik NTC zasobnika i C.O.,poprawność ich zamontowania. df. Zmiana wskażników. Oczyścić jednostkę palnika, przeprowadzić przegląd, oczyścić filtr.
Euroline, HRDPrzycisk reset ( odblokowujący ) pulsuje i dioda 45C. Ogranicznik temp. Sprawdzić Czujnik NTC zasilania, pompa, ciśnienie układu c.o. 45C i 90C Zadziałał czujnik ciągu kominowego, presostat. Czujnik,presostat rozłączone lub nastąpiło zwarcie.
Euroline, HRDPrzycisk reset ( odblokowujący ) pulsuje i dioda 60C. Brak sygnału płomienia. Zapłon, jonizacja, zamknięty zawór gazowy, przegląd kotła. 60C i 90C Czujnik temp.zasilania NTC odłączony lub nastąpiło zwarcie.
Euroline, HRDPrzycisk reset ( odblokowujący ) pulsuje i dioda 75C. Obce światło. Wymiana płyty głównej, zawilgocona. 75C i 90C Czujnik temp.c.w.u. NTC odłączony lub nastąpiło zwarcie.
EurolinePrzycisk reset ( odblokowujący ) pulsuje i dioda 90C. Czujnik temperatury. Temperatura > 95C, czujnik NTC, spalin, c.w.u.,